Ga naar de inhoud
Ga naar het zoeken

Jeugdhulp

Hebt u een vraag over de opvoeding van uw kind? Maakt u zich zorgen over een kind bij u in de buurt? Deel uw vragen of zorgen dan. Dat kan bij de intern begeleider op school, het (school)maatschappelijk werk, MEE en de jeugd- of huisarts.

Wat als er meer ondersteuning nodig is?

De intern begeleider op school, het maatschappelijk werk, MEE en de jeugd- of huisarts bieden uitkomst als er meer ondersteuning nodig is. Zij regelen een contactpersoon voor het gezin. Deze maakt met het gezin een plan waarbij wordt gekeken naar de situatie van het hele gezin. In overleg met het gezin schakelt de contactpersoon zo snel mogelijk de juiste persoon in die ondersteuning kan bieden. Die persoon is het aanspreekpunt, staat altijd klaar en bouwt een relatie op met het gezin, zodat het onderlinge vertrouwen kan groeien. In principe blijft de regie bij het gezin, tenzij het kind gevaar loopt. Dan worden, in overleg met de gemeente, andere maatregelen genomen.

Over welke jeugdhulp gaat de gemeente?

De intern begeleider op school, het maatschappelijk werk, MEE en de jeugd- of huisarts bieden antwoord op uw vragen of jeugdhulp. De gemeente is verantwoordelijk voor een goede invulling hiervan. De gemeente is verantwoordelijk voor:

  • Eenvoudige dagelijkse vragen tot zeer intensieve zorgvragen bij opgroei-, opvoed-, ontwikkelings- en gedragsproblemen.
  • Het geven van antwoord op vragen over de veiligheid binnen gezinnen.
  • De uitvoering van de kinderbescherming en jeugdreclassering.
  • De aanpak van kindermishandeling en huiselijk geweld.
  • Specialistische hulp voor jongeren met een verstandelijke beperking in de geestelijke gezondheidszorg of gesloten jeugdzorg.

Jeugdhulp en 18 worden

Als een jongere met specialistische jeugdhulp 18 jaar wordt, verandert er veel. De jeugdhulp die de gemeente biedt, stopt bijna altijd als je 18 jaar wordt. Meer weten? Bekijk de flyer (PDF, 622 kb)  over dit onderwerp. 

Omgaan met energieke kinderen

Heeft uw kind concentratieproblemen, is het onzeker, vertoont het impulsief gedrag of is het heel erg druk. Misschien biedt extra ondersteuning dan uitkomst. We hebben samen met Zorggroep Zorroo, huisartsenpraktijken uit Dongen en Rijen, MEE, GGD, IMW, ContourdeTwern en de gemeente Dongen hierover een brochure (PDF, 2.151 kb)  gemaakt.

Meer weten?

Download dan hieronder het document 'Kunnen wij u van dienst zijn?' of neem contact op met de gemeente Gilze en Rijen.