Ga naar de inhoud
Ga naar het zoeken

Jeugdwerkloosheid

Ben je een jongere tussen de 18-27 jaar en heb je vragen over werk, scholing of inkomen/uitkering?

Neem dan contact op met onze jongerenconsulent, Murat Tolu.

Je kunt hem bereiken op werkdagen via telefoon 088-3821067 / mobiel 06-57602750 of via e-mail murattolu@abg.nl.