Ga naar de inhoud
Ga naar het zoeken

Jeugdwerkloosheid

Ben je een jongere tussen de 18-27 jaar en heb je vragen over werk, scholing of inkomen/uitkering?

Neem dan contact op met onze jongerenconsulent, Khalid El Kouazi.

Je kunt hem bereiken op werkdagen via telefoon 088-382 13 68 / mobiel 06-18585452 of via e-mail KhalidElKouazi@abg.nl.