Ga naar de inhoud
Ga naar het zoeken

Jeugdwerkloosheid

Ben je een jongere tussen de 18-27 jaar en heb je vragen over werk, scholing of inkomen/uitkering?

Neem dan contact op via het algemene nummer 14 0161 van de gemeente en vraag naar een medewerker van Talent2Work/Integratie.