Proef jongerenontmoetingsplekken

Tot en met april 2022 doen we een proef met jongerenontmoetingsplekken (JOP’s). Dat doen we samen met jongeren, jongerenwerk, BOA’s en politie. Met hen hebben we de proef voorbereid en voeren we de proef ook uit.

Waar zijn de JOP’s?

De jongerenontmoetingsplekken staan bij de Uitvang in Rijen en bij Water aan de Warande in Gilze.

Doe mee en deel uw ervaringen tijdens de proef

Gedurende een half jaar doen jongeren, jongerenwerk, gemeente, BOA’s en politie ervaring op met deze ontmoetingsplekken. Ook inwoners nodigen we uit om hun ervaringen te delen. Dat kan via de overlastregisseur via 14 0161 of via veiligheid@abg.nl. Tijdens de proef bekijken we wat ter plaatse de beste opstelling is voor de jongerenontmoetingsplek. Ook bekijken we of er behoefte is aan activiteiten die een bezoek aan de plek stimuleren. Op basis van de opgedane ervaringen bepalen we hoe we verder gaan.

Waarom jongerenontmoetingsplekken?

Met de proef van jongerenontmoetingsplekken geven we invulling aan een langgekoesterde wens om voor jongeren meer ontmoetingsplekken te maken. Daarnaast geven jongeren al lange tijd aan dat ze graag een droge plek opzoeken waar ze gezellig bij elkaar kunnen zijn. Deze behoefte is in de afgelopen periode alleen maar groter geworden. Jongeren en inwoners geven aan dat ze de voorkeur geven aan een plek buiten de bebouwde kom. De jongerenontmoetingsplekken blijven vanaf de herfstvakantie in ieder geval een half jaar op deze plekken.