Laag inkomen

Er zijn regelingen die er speciaal voor zijn om mensen met een laag inkomen financieel te ondersteunen. Op deze pagina treft u een overzicht aan van gemeentelijke regelingen en een inkomenskaart, die de landelijke en lokale inkomensondersteunende regelingen en dienstverlening weergeeft.

Regelingen

Bijzondere bijstand

Bijzondere bijstand is voor noodzakelijke kosten die u zelf niet kunt betalen.

Individuele inkomenstoeslag

De individuele inkomenstoeslag is bedoeld voor mensen die langdurig van een laag inkomen moeten rondkomen.

Collectieve zorgverzekering

De gemeente heeft voor inwoners met een laag inkomen een collectieve zorgverzekering afgesloten met VGZ en CZ. U betaalt minder premie en bent toch goed verzekerd.

Werk en inkomen

Talent2Work is een initiatief van de gemeente Gilze en Rijen en biedt werkzoekenden en uitkeringsgerechtigden op verschillende manieren kansen op de arbeidsmarkt. Daarnaast biedt Talent2Work werkgevers op verschillende manieren de gelegenheid om kennis te maken met werkzoekenden.

Meedoenregelingen voor kinderen

De gemeente Gilze en Rijen biedt een groot aantal meedoenregelingen voor kinderen aan.

Individuele studietoeslag

De individuele studietoeslag is een toeslag van 100 euro per maand, bedoeld voor jongeren vanaf 18 jaar met een arbeidshandicap en die een opleiding of studie volgen.