Mantelzorg

Als gemeente stimuleren we u nadrukkelijk de regie over uw leven zoveel mogelijk in eigen hand te houden. Daar bent u in de meeste gevallen beter mee af. Daarom bekijken we eerst samen met u, wat uw gezinsleden, uw familie of vrijwilligers in de buurt voor u kunnen betekenen. Dit heet mantelzorg.

Wat is mantelzorg?

Mantelzorg is alle hulp aan een hulpbehoevende door iemand uit diens directe sociale omgeving.

Mantelzorgers zijn dus mensen die langdurig en onbetaald zorgen voor een chronisch zieke, gehandicapte of hulpbehoevende persoon uit hun omgeving. Dit kan een partner, ouder of kind zijn, maar ook een ander familielid, vriend of kennis.

Waar kan ik met vragen over mantelzorg terecht?

Heeft u een vraag over mantelzorg of wilt u mantelzorg bieden maar u komt er niet uit? Het Lokaal Steunpunt Mantelzorg biedt dan uitkomst. Het Lokaal Steunpunt Mantelzorg biedt naast informatie en advies ook individuele- en groepsactiviteiten ter ondersteuning van de mantelzorger.

Waar kunnen jongeren als mantelzorger terecht?

Het lokaal steunpunt mantelzorg heeft een Jongeren Mantelzorg-consulent. Jonge mantelzorgers kunnen er met hun vragen of zorgen terecht. Of ondersteuning en advies krijgen. Meer informatie leest u hier.

Mantelzorgers en vrijwilligersverzekering

Voldoet u als mantelzorg aan de volgende voorwaarden:

  • Mantelzorg is langdurige en intensieve zorg.
  • Minimaal 8 uur per week.
  • Aan een chronisch zieke of gehandicapte partner, ouder, kind, vriend of buur.
  • De zorg is niet voor een hulpverlenend beroep.

Dan kan je een beroep doen op de rubrieken ongevallenverzekering en aansprakelijkheidsverzekering binnen de collectieve gemeentelijke vrijwilligersverzekering. Download hieronder de voorwaarden voor meer informatie.

Heeft u plannen voor een mantelzorgwoning?

Een mantelzorgwoning is een zelfstandige woning op het terrein van uw eigen huis. Die woning is bedoeld voor de persoon die voor u zorgt. Maar u kunt ook zelf in een mantelzorgwoning wonen. In dat geval woont degene die u verzorgt in het bijbehorende huis.

Wat moet ik doen?

De eerste stap is een gesprek met de gemeente. Een Wmo-consulent, een medewerker Ruimtelijke Ontwikkeling en een medewerker Vergunningverlening bespreken dan samen met u alle plannen en wensen van u en uw mantelzorger(s).

Hoe vraag ik een gesprek aan?

U vult dit formulier in en mailt het naar sociaaldomein@abg.nl. U kunt het formulier ook afgeven bij de balie van het gemeentehuis. Een Wmo-consulent neemt binnen enkele werkdagen contact met u op om een afspraak te maken. Zijn er naast de hoofdaanvragers nog meer zorgontvangers of mantelzorgers? Dan kunt u dat aangeven in het vakje Bijzonderheden.

Mantelzorgcompliment 2019

Op het aanvraagformulier kunt u alle informatie vinden.

In het kort

  • Mantelzorgers bieden voor langere tijd méér dan gebruikelijke zorg aan een familielid, vriend of kennis. De richtlijn is minstens 8 uur per week, voor een periode van minimaal 3 maanden.
  • De gemeente verstrekt 1 mantelzorgcompliment per zorgontvanger. Deze persoon woont in Gilze en Rijen, de mantelzorger hoeft hier zelf niet te wonen.
  • Vanaf 2019 stuurt de gemeente het compliment niet meer per post. U kunt het op bepaalde dagen (laten) ophalen in Molenschot, Gilze of Rijen.

Hoe vraag ik een mantelzorgcompliment aan?

U kunt het formulier downloaden (PDF, 78 kb)  of ophalen bij de receptie van het gemeentehuis in Rijen. De mantelzorger ondertekent de aanvraag samen met de zorgontvanger. Het formulier moet uiterlijk 21 december 2019 binnen zijn.

U kunt het op drie manieren inleveren:

  1. Bij het gemeentehuis in Rijen (receptie of brievenbus)
  2. Per mail (scan of foto): info@gilzerijen.nl
  3. Per post: Gemeente Gilze en Rijen | Antwoordnummer 227 | 5100 VH Rijen (geen postzegel nodig)

Vraagt u het mantelzorgcompliment voor 27 november aan? Dan kunt u het compliment vanaf 2 december ophalen bij de receptie van het gemeentehuis in Rijen.
Vraagt u het mantelzorgcompliment na 27 november aan? Dan kunt u het compliment na 5 werkdagen afhalen bij de receptie van het gemeentehuis in Rijen.

Jonge mantelzorger?

Ben je tussen de 6 en 24 jaar, meld je dan rechtstreeks aan bij Jeanine Bouman. Zij is de consulent voor jonge mantelzorgers en zoekt samen met jou naar een leuke invulling van het compliment.

Voor jongeren geldt de regel 8 uur per week/3 maanden niet. App of bel naar 06-83168915 of mail naar jmzconsulent@mantelzorggilzerijen.nl.