Marga Klompélaan

De gemeente wil de maximumsnelheid op de Marga Klompélaan in Rijen terugbrengen van 50 km/uur naar 30 km/uur. Waarom? Om de verkeersveiligheid te verbeteren. Op dinsdag 26 juni 2018 hebben we daarover een inloopavond georganiseerd in sportcomplex Den Butter.

Wat waren de reacties op het plan?

De inloopavond is goed bezocht en er zijn veel reactie opgehaald. Niet aan alle reacties kunnen we (direct) gehoor geven. Sommige reacties en opmerkingen kunnen we pas meenemen bij groot onderhoud of een herinrichting van de straat. We zijn aan de slag gegaan met de opmerkingen die we nu kunnen meenemen. Alle reacties leest u hier (PDF, 37 kb)  terug.

Welke veranderingen hebben we gemaakt?

We hebben alle reacties bekeken en besproken met onder andere Veilig Verkeer Nederland. Om voor alle verkeersdeelnemers een duidelijke verkeerssituatie te creëren, maken we alle kruispunten gelijkwaardig. Ook willen we de snelheid zoveel mogelijk beperken. We leggen daarom op alle kruispunten een verhoging aan. Op sommige kruispunten maken we de bochten krapper zodat het verkeer meer moet remmen om de snelheid te verlagen. De maatregelen staan hier (PDF, 792 kb)  weergegeven.

Het speelveld: kinderen helpen mee aan veiliger Marga Klompélaan

Op ongeveer de helft van de straat ligt een speelveld. De gemeente wil dat deze speelzone beter herkenbaar voor het verkeer dat door de straat rijdt. We vroegen (buurt)kinderen om een symbool te maken dat we op straat kunnen aanbrengen. Kinderen uit de wijk bedachten het ontwerp (PDF, 7.305 kb)  en de naam.

Aansluiting Mary Zeldenrustlaan

Voor de inrichting van het kruispunt van de Mary Zeldenrustlaan en de Marga Klompélaan hebben we meerdere opties op de inloopavond laten zien. Om het beeld van de Mary Zeldenrustlaan zoveel mogelijk hetzelfde te maken, leggen we op de aansluiting met de Marga Klompélaan een inritconstructie aan. De “overbodige” fietspaden halen we weg. De bocht in de Mary Zeldenrustlaan blijft zoals die nu is.

Hoe gaat het nu verder?

We werken de maatregelen verder uit. Daarna leggen we deze voor aan het college van burgemeester en wethouders en de gemeenteraad. Zij nemen daar een besluit over. Vervolgens zoeken we een aannemer om de maatregelen uit te voeren. We verwachten in de eerste helft van 2019 de maatregelen uit te voeren.

Heeft u een vraag?

Als u een vraag heeft of meer informatie wilt ontvangen neem dan contact op met dhr. Gertjan Smit. Dit kan via telefoonnummer 088-3821228 of per e-mail: gertjansmit@abg.nl.