Medisch afval

In de gemeente Gilze en Rijen betaalt u voor uw afval per inworp in de ondergrondse container. Voor mensen in het buitengebied is dat per keer dat wij uw restcontainer legen. Voor mensen met veel medisch afval (bijvoorbeeld stomamateriaal of dialyseafval) zou dit een hoge afvalrekening betekenen.

Gratis inworpen ondergrondse container

Als u in de bebouwde kom woont dan brengt u restafval naar een ondergrondse container. Daar hoort ook medisch afval bij.

De gemeente stelt de inwoners jaarlijks 12 gratis inworpen van 60 liter beschikbaar voor medisch afval. U hoeft hiervoor niet te betalen. Dit moet u van tevoren bij ons aanvragen.

Woont u in het buitengebied?

Woont u in het buitengebied? Dan kunt u gratis een tweede grijze minicontainer aanvragen voor medisch afval. Deze container ziet er hetzelfde uit als de ‘gewone’ grijze container voor restafval. Het enige verschil is dat de betreffende minicontainer in onze administratie als ‘gratis container’ te boek staat. U betaalt dus niets. Wij legen de tweede grijze container voor medisch afval één keer per vier weken (gelijktijdig met restafval). U kunt er ook voor kiezen om het medisch afval naar een ondergrondse container te brengen. Dit moet u wel van tevoren bij ons aanvragen.

Aanvraag regeling medisch afval

Wilt u van deze regeling gebruikmaken? Neem dan contact op met de gemeente, via tel. 14 0161. Voor deze aanvraag hebt u een doktersverklaring, een verzekeringsverklaring of bijvoorbeeld een aankoop-/afhaalbewijs van de apotheek nodig.