Meedoenregelingen voor kinderen

Dansen, muziek maken of toneel spelen, voetballen, tennissen of judoën. Ook voor kinderen uit gezinnen met een krappe portemonnee moet dat mogelijk zijn. Gilze en Rijen biedt op verschillende manieren ondersteuning. Het doel is dat alle kinderen mee kunnen doen.

Meedoenregelingen voor kinderen van 4 tot 18 jaar

De gemeente heeft een duidelijke folder gemaakt waarin u alle informatie overzichtelijk terug kunt vinden. U vindt deze folder onderaan de pagina als download.

Kosten voor school

Stichting Leergeld biedt gezinnen in Gilze en Rijen met een inkomen tot 120% van het sociaal minimum, financiële ondersteuning op het gebied van onderwijs. Denkt u daarbij bijvoorbeeld aan een fiets, laptop, ouderbijdrage, schoolreisje of schoolkamp.

Ouders of verzorgers kunnen bij Stichting Leergeld een aanvraag indienen om hun kind(eren) te laten meedoen. Stichting Leergeld komt altijd eerst op huisbezoek.

Kosten voor sport en cultuur

Het Jeugdfonds Cultuur en Sport maakt het mogelijk dat iedereen kan sporten (inclusief scouting) of iets kan doen met cultuur (bijvoorbeeld dansles of muziekles). Gezinnen met een inkomen tot 120% van het sociaal minimum kunnen bij een van de contactpersonen/intermediairs van het Jeugdfonds een aanvraag doen voor de kosten van het lidmaatschap en de benodigde attributen of kleding. Na goedkeuring maakt het Jeugdfonds het geld over aan de vereniging, club of winkel.

Voor het Jeugdfonds Sport en Cultuur zijn er verschillende contactpersonen/intermediairs in onze gemeente actief. Wilt u een aanvraag indienen? Neem dan contact op een van deze partijen:

 • Instituut voor Maatschappelijk Werk (IMW);
 • Voedselbank Gilze-Rijen
 • Weggeefhoek Gilze en Rijen;
 • Basisschool De Brakken;
 • Stichting Leergeld (Gonnie van den Hoven);
 • MEE West-Brabant;
 • Buurtsportcoaches (bereikbaar via de gemeente of de school);
 • Het Dorpsteam.
 • Inkomensconsulenten van de gemeente

Relatiebeheerder Jeugdfonds Cultuur en intermediair: Mark Tittulaer, Cultuurplaats.
Relatiebeheerder Jeugdfonds Sport: Cor Zijlmans

Kosten voor zwemlessen (A en B diploma, vanaf 5 jaar)

Als uw kind zwemlessen wil volgen, zijn er twee situaties mogelijk:

Situatie 1
Is uw inkomen minder dan 110% van het sociaal minimum? Vraag dan de gemeente om een vergoeding via de bijzondere bijstand.

Situatie 2
Is uw inkomen meer dan 110% en minder dan 120% van het sociaal minimum? Doe een aanvraag bij een intermediair van het Jeugdfonds Sport. Zie de informatie onder het kopje hierboven “Kosten sport en cultuur”.

Overige kosten

De gemeente kan voor inkomens tot 110% van het sociaal minimum in de vorm van bijzondere bijstand ondersteuning bieden. Bijvoorbeeld als het gaat om een dagje uit. U kunt hier bijzondere bijstand voor aanvragen. Voor meer informatie kijk hier.

Inkomensgrenzen 2022

Let op: er kunnen aanvullende voorwaarden gelden, bijvoorbeeld qua vermogen.

Percentage van het sociaal minimum

Netto-bedrag alleenstaande ouder

Netto-bedrag echtpaar

110% (geldt voor bijzondere bijstand)

€ 1.141

€ 1.629

120% (geldt voor andere kindregelingen)

€ 1.244

€ 1.777

 

Uw netto inkomen per maand is exclusief:

 • vakantiegeld
 • huurtoeslag
 • zorgtoeslag
 • bijzondere bijstand
 • kindgebonden budget
 • kinderopvangtoeslag
 • persoonsgebonden budget

Vragen?

U kunt ook terecht bij het Inloopspreekuur van het Budgetcafé in Rijen: Het Palet, Rembrandtlaan 54. Vrijdag van 09.00 tot 12.00 uur (uitgezonderd schoolvakanties).

Door de coronacrisis is het Budgetcafé nu uitsluitend op afspraak geopend. Voor vragen of om een afspraak te maken, kunt u een mail sturen naar bertseverens@abg.nl of bellen met 06-57601816.