Militaire wijk

De gemeente en Leystromen werken aan het vernieuwen van de Militaire wijk in Rijen. Zo waarborgen we de kwaliteit van woningen en een prettige woonomgeving. De gemeente draagt daarbij zorg voor de openbare ruimte.

Wat voor werkzaamheden gaan we doen?

We vervangen de riolering en richten de straten opnieuw in. Daarbij komt meer aandacht voor groen, parkeren en verlichting op straat. Ook komen er plekken om fijn buiten te zijn en een speeltuin. We besteden ook aandacht aan het klimaat. Parkeerplaatsen bestaan straks voor de helft uit gras en de andere helft uit verharding. We spelen zo in op wateroverlast en droogte. Ook is dit goed voor planten, dieren en de luchtkwaliteit.