Nieuwbouw openbare basisschool De Wildschut in Gilze

De nieuwbouw van OBS De Wildschut is eind 2019 gestart. Het streven is dat de nieuwbouw eind 2020 opgeleverd wordt.  

Waarom een nieuw schoolgebouw?

Het bestaande schoolgebouw is bijna 40 jaar oud. De gemeente stond voor de keuze: renovatie of nieuwbouw. Uiteindelijk blijkt nieuwbouw de beste oplossing. Dit biedt de mogelijkheid om een flexibel en duurzamer gebouw met bijna geen energielasten neer te zetten dat past bij het huidige leerlingaantal en het aantal leerlingen zoals de prognoses aangeven voor de komende jaren. Bovendien kan het gebouw gemaakt worden passend bij het onderwijsconcept van de school en zorgt nieuwbouw ook voor minder onderhoudskosten. 

Tijdens de bouw wordt de school gehuisvest in tijdelijke huisvesting.

Wie zijn de deelnemers aan het project?

Partners in de nieuw te bouwen basisschool zijn Stichting Tangent (vertegenwoordigt OBS De Wildschut), De Wildschut zelf en de gemeente Gilze en Rijen. De architect is Grosfeld, Bekkers van der Velde uit Breda. De aannemer is Bouwgroep Moonen BV uit Den Bosch. Werktuigbouwkundig installateur is Van Puijenbroek Installaties BV uit Alphen.

Nieuws

Nieuws over de nieuwbouw kunt u lezen op de facebookpagina van OBS De Wildschut. Bij verdere vragen kunt u contact opnemen met Jan Bras via janbras@abg.nl