Ga naar de inhoud
Ga naar het zoeken

Nieuwbouw openbare basisschool De Wildschut in Gilze

De gemeente heeft plannen om een nieuw schoolgebouw te bouwen voor openbare basisschool De Wildschut in Gilze. De voorbereidingen op de nieuwbouw zijn gestart. Het is de bedoeling dat de bouw van de nieuwe school in de zomer van 2017 start.

Waarom een nieuw schoolgebouw?

Het bestaande schoolgebouw is bijna 40 jaar oud. De gemeente stond voor de keuze: renovatie of nieuwbouw. Uiteindelijk blijkt nieuwbouw de beste oplossing. Dit biedt de mogelijkheid om een compacter en energie zuiniger gebouw neer te zetten dat past bij het huidige leerlingaantal en het aantal leerlingen zoals de prognoses aangeven voor de komende jaren. Bovendien kan het gebouw gemaakt worden passend bij het onderwijsconcept van de school en zorgt nieuwbouw ook voor minder onderhoudskosten.

Tijdens de bouw wordt de school gehuisvest in tijdelijke huisvesting.

Wie zijn de deelnemers aan het project?

Partners in de nieuw te bouwen basisschool zijn Stichting Tangent (vertegenwoordigt OBS De Wildschut), De Wildschut zelf en de gemeente Gilze en Rijen. De architect is Grosfeld van der Velde uit Breda.

Nieuwsbrief

Regelmatig brengen we een nieuwsbrief uit over de nieuwbouw. Wilt u de nieuwsbrief in uw mailbox ontvangen? Stuur dan een mail naar rolienekearts@abg.nl.