29 maart vergadering Commissie Overleg & Voorlichting Milieu vliegbasis Gilze-Rijen

Chinoek

De Commissie Overleg & Voorlichting Milieu vliegbasis Gilze-Rijen (COVM) vergadert op woensdagavond 29 maart in de raadzaal van het gemeentehuis in Rijen. Deze commissie heeft onder andere als taak de Minister van Defensie te adviseren.

Wat doet het COVM?

De Commissie Overleg & Voorlichting Milieu vliegbasis Gilze-Rijen bestaat uit vertegenwoordigers van de Ministeries van Defensie en I&W, de provincie, gemeenten, belangenorganisaties en mensen die in de buurt van de vliegbasis wonen. De COVM adviseert bijvoorbeeld over maatregelen om het geluid van de vliegbasis te verminderen. Ook geeft de COVM voorlichting over de geluidsonderdelen die bij het vliegverkeer van de vliegbasis horen.

Waar en hoe laat is de vergadering?

De vergadering van de COVM is openbaar. De locatie is het gemeentehuis in Rijen, Raadhuisplein 1. De vergadering begint om 19.30 uur. De agenda vindt u op gilzerijen.raadsinformatie.nl.

Uw spreekrecht

Inwoners kunnen iedere vergadering gebruik maken van het spreekrecht (over de onderwerpen die op de agenda staan). Neem hiervoor vóór de vergadering contact op met het Secretariaat COVM Vliegbasis Gilze-Rijen door een mail te sturen aan michiel.huijbregts@rijksoverheid.nl.