Hoogste punt nieuwbouw wijkvernieuwing Rijen-Zuid bereikt

Op 26 oktober werd het hoogste punt bereikt van de nieuwbouw in de wijk Rijen-Zuid. Wethouder Corné Machielsen en bestuurder Marie-Thérèse Dubbeldam van Leystromen hebben dit moment op bijzondere wijze samen met de buurtbewoners gevierd.

Wijkvernieuwing

Samen met bewoners en de gemeente is Leystromen al een flinke periode bezig om de wijk te vernieuwen. We willen dat de woningen en de woonomgeving in de wijk ook in de toekomst aantrekkelijk zijn. Om dit te bereiken zijn bijvoorbeeld al woningen meer duurzaam gemaakt. Andere woningen worden gesloopt en vervangen door nieuwbouw. In 2024 starten we met het vernieuwen van de openbare ruimte; de straten, pleinen en het groen in de wijk.

Hoogste punt bereikt

In de eerste fase van de nieuwbouw is het hoogste punt bereikt. Dat is met de bewoners van de wijk gevierd. Hierbij was er ook aandacht voor bewoners die terugkeren naar een nieuwe woning. Zij wonen nu bijvoorbeeld tijdelijk in een wisselwoning of in een woning die bestemd is voor verkoop.