Meer bloemen en struiken helpen de eikenprocessierups te bestrijden

We pakken de overlast door de eikenprocessierups steeds meer op een natuurlijke manier aan. Waar het kan geven we de natuur meer ruimte. Daarom hebben we ook dit jaar bermen ingezaaid met een speciaal bloemmengsel en extra struiken geplant in het buitengebied.

Inzaaien bermen

We zaaien bermen in met een speciaal bloemenmengsel dat natuurlijke vijanden van de rupsen aantrekt zoals sluipvliegen en sluipvliegen. Deze insecten leggen eitjes in de eikenprocessierupsen, waardoor deze uiteindelijk sterven en zich niet voorplanten.

De bloemrijke bermen helpen in de aanpak van de eikenprocessierups. Daarnaast trekken meer soorten bloemen meer insecten aan. En niet te vergeten, het ziet er natuurlijk ook mooi uit.

We zaaiden delen van bermen in aan de Herderweg en de Warande in Gilze, de kruising Lijndonk/Broekstraat in Molenschot en aan de Lijndonk/Moleneind.

Extra struiken

Ook hebben we extra struiken geplant. Dat hebben we vooral gedaan rond gebieden met eikenbomen. We plantten de struiken op plekken waar ook nestkastjes hangen of bermen zijn ingezaaid. We hebben brem, meidoorn en lijsterbes geplant. Deze struiken zijn goed voor zowel insecten als vogels. Ze kunnen hierin schuilen en de bloemen en bessen zijn lekker voedsel.

We planten struiken aan de Omloop en Lijndonk/Broekstraat in Molenschot. Aan de Flaassendijk in Rijen de Schaapsdijk/Spoelstraat in Gilze hebben we de bestaande beplanting aangevuld en hersteld.

Ook de NLGR helpt mee

Ook de werkgroep Groene Brigade van de NLGR (Natuur- en Landschapsvereniging Gilze Rijen) helpt mee de overlast door de eikenprocessierups tegen te gaan. In de hele gemeenten hangen ruim 500 nestkasten voor onder andere mezen en boomklevers. Deze eten graag eikenprocessierupsen. De NLGR maakt de nestkastjes schoon en vervangen kapotte kastjes door nieuwe. Hebt u zelf ook nestkastjes? Maak deze dan nu al schoon.

Verder heeft de NLGR in een deel van de berm aan de Chaamseweg nieuwe struiken geplant en bloemen ingezaaid. Ook hebben ze keverrolletjes aangelegd. Dat zijn schuilplaatsen voor kevers en andere insecten