Nieuw skatepark in Rijen komt definitief aan de Moerstraat

Kunstwerk De Margrieten staat tegenover de locatie van het nieuwe skatepark aan de Moerstraat.

Het skatepark aan de AriĆ«nsstraat in Rijen heeft plaats gemaakt voor woningbouw. Een werkgroep bereidt met de gemeente de aanleg van een nieuw skatepark voor. Burgemeester en wethouders hebben de locatie aan de Moerstraat definitief aangewezen als locatie voor het nieuwe skatepark.

Voorbereidingen treffen in 2023

De rest van 2023 is nodig om de aanleg voor te bereiden. Met een aanbestedingsprocedure nodigt de gemeente marktpartijen uit om met een eigen ontwerp in te tekenen op dit project. Vertegenwoordigers van de werkgroep en direct omwonenden zijn uitgenodigd om de inzendingen samen met de gemeente te beoordelen.

Start werkzaamheden in 2024

Het is de bedoeling om in januari 2024 te starten met de uitvoeringswerkzaamheden. Dit gebeurt in goed overleg met de afdeling Leefomgeving van de gemeente. Naar verwachting is het skatepark in de zomer van 2024 gereed.

Tijdelijke skatebaan afgebroken

Om de tijd tussen het sluiten van het oude skatepark aan de Ariƫnsstraat en de opening van het nieuwe skatepark zoveel mogelijk te overbruggen, maakte de gemeente een tijdelijke skatebaan bij jongerencentrum A16. Zoals afgesproken met de omwonenden is deze tijdelijke voorziening onlangs afgebroken en is de locatie weer ingericht als speelvoorziening. De bankjes zijn blijven staan omdat ze een functie hebben bij de speelvoorziening en ze populair zijn bij ouders die hun kind ophalen van de naastgelegen basisschool Vijf Eiken.

Meer informatie

Heeft u vragen over de plannen voor het nieuwe skatepark?  Neem dan contact op met projectleider Jos de Bruijn via josdebruijn@abg.nl of via 06-42810952.