Veel reacties op fietsverbeterkaart

Afbeelding met boom, buitenshuis, gras, plant

In januari vroegen wij u om op de fietsverbeterkaart aan te geven wat u vindt van het fietsen in onze gemeente. Wat vindt u bijvoorbeeld van onze fietspaden, het aantal fietsrekken bij de winkels en welke plekken zijn niet veilig voor fietsers? En wat kunnen we daaraan doen?

231 reacties

Er zijn maar liefst 231 reacties en ideeën binnengekomen. De reacties verschillen van gaten in het asfalt, smalle fietsstroken, onduidelijke voorrangssituaties tot scherpe bochten en het ontbreken van fietsstroken in het buitengebied. Hartelijk dank voor het meedenken!

Naast inwoners hebben we ook Veilig Verkeer Nederland en de Fietsersbond gevraagd naar verbeterpunten.

Hoe nu verder?

Met de ideeën die u heeft kijken we welke maatregelen we nog dit jaar kunnen nemen.  Adviesbureau Royal Haskoning DHV maakt daarvoor een plan. Rond de zomer bespreekt het college dit plan. Voor andere maatregelen is wat meer tijd en geld nodig. Ook daar werken we vanaf 2024 aan. Ons doel is een fietsvriendelijke gemeente in 2030! Dat wilt u toch ook?