Beplanting zorgt voor gunstige omstandigheden natuurlijke bestrijding eikenprocessierups

leden van de Groene Brigade van de NLGR plantten de boom en struiken

We zetten in op natuurlijke bestrijding van de eikenprocessierups. Dat doen we onder andere door de beplanting aan te passen in de berm. Zo ontstaan er gunstige omstandigheden voor de natuurlijke vijanden van de eikenprocessierups, zoals mezen en sluipwespen. Dit jaar hebben we daarvoor drie proeflocaties aangewezen. Het gaat om de hoek Flaassendijk/Mosstraat in Rijen, de Groenstraat in Molenschot en de Schaapsdijk in Gilze. Als deze proef een succes is, breiden we die uit. De bermen van die proeflocaties maaien we minder vaak, zodat natuurlijke vijanden er in kunnen huizen.

Flaassendijk/Mosstraat aangeplant door Groene Brigade NLGR

De hoek Flaassendijk/Mosstraat was gekozen als locatie voor de Boomfeestdag. Vanwege de maatregelen tegen het coronavirus is deze dag afgelast. Leden van de Groene Brigade van de Natuur- en Landschapsvereniging Gilze en Rijen hebben daar nu een boom en struiken geplant. Ze plantten onder andere eenstijlige meidoorn, vlierbes, lijsterbes, sleedoorn, bezembrem en liguster. Ook plantten ze een kleinbladige linde. Ook heeft de Groene Brigade broedkasten opgehangen voor de mezen.
De gemeente brengt de beplanting op de andere twee locaties aan.