Corona: gemeente steunt zzp’ers, mkb-ondernemers en grootbedrijven

Ook in onze gemeente treft de coronacrisis zzp’ers, mkb-ondernemers en grootbedrijven.

In een brief aan alle ondernemers spreekt de gemeente steun uit en maakt het maatregelen bekend om lokale ondernemers te helpen. Dit staat er in de brief:

 

Beste ondernemers,

De coronapandemie raakt ons allemaal en grijpt elke dag sterker om zich heen. Het grijpt in op ons dagelijkse leven en op dat van u als ondernemer. Daarom vinden wij als gemeente Gilze en Rijen het belangrijk om te laten weten dat wij er ook in deze crisistijd voor u zijn. Wij steunen en helpen u waar mogelijk is. In deze brief zetten wij de belangrijkste zaken voor u op een rij, zoals die op dit moment gelden.

Maatregelen

Het kabinet en de veiligheidsregio’s hebben uitzonderlijke en enorm ingrijpende maatregelen moeten nemen om onze gezondheid te beschermen. Wij roepen alle inwoners en ondernemers van onze gemeente op om deze richtlijnen goed na te leven. We beseffen daarbij dat deze regels een enorme impact hebben op onze samenleving en op uw onderneming.

Daarom heeft het kabinet ook een hele reeks maatregelen genomen om inkomens en banen te behouden en de gevolgen van deze crisis voor zzp’ers, mkb’ers en grootbedrijven op te vangen. Actuele  informatie met betrekking tot deze maatregelen  vindt u op www.rijksoverheid.nl.

Steun voor ondernemers

Als gemeente Gilze en Rijen vinden wij het belangrijk om onze lokale ondernemers te steunen in deze moeilijke tijd. Daarom hebben we enkele maatregelen genomen op het gebied van de lokale belastingen.

  • De gemeente verstuurt tot in ieder geval 1 september 2020 geen aanmaningen meer voor lokale belastingen.
  • Voor al opgelegde aanslagen, belastingen en heffingen kunnen zzp’ers, mkb’ers en andere bedrijven uitstel van betaling aanvragen bij de gemeente. Ook is een betalingsregeling mogelijk. Iedereen die hiervan gebruik wil maken, kan een mail sturen naar invordering@abg.nl.  Wij vragen u om in de mail te vermelden:
    • of u gebruik wil maken van gespreide betaling of uitstel van betaling,
    • het aanslagnummer van de opgelegde belasting,
    • de tenaamstelling die op de aanslag staat.
  • Tot nader order legt de gemeente geen nieuwe voorlopige aanslagen toeristenbelasting of OZB-aanslagen meer op. Dit is in ieder geval tot 30 juni 2020 het geval.
  • Wij streven erna alle facturen van ondernemers nog sneller dan gebruikelijk te betalen.

Inkomenssteun voor zzp’ers

Dinsdag 17 maart kondigde het kabinet een noodpakket van maatregelen aan om ondernemers en zzp'ers te helpen, die door de Coronacrisis in de problemen komen. Bent u van plan als zzp'er uit de gemeente Gilze en Rijen gebruik te gaan maken van de regeling voor zzp'ers? Omdat onze gemeente hiervoor samenwerkt met de gemeente Tilburg, kunt u zich melden via www.tilburg.nl/ondernemers/ondernemersadvies.

Contact

In deze bijzondere tijden is de gebruikelijke manier waarop wij als college contact met u hebben tijdelijk niet mogelijk. Het college legt daarom ook geen bedrijfsbezoeken af zolang samenkomsten verboden zijn. Maar graag blijven we als college wel met u telefonisch of via videobellen in contact. Stuur een e-mail met uw contactgegevens en het onderwerp van het gesprek naar bestuurssecretariaat@gilzerijen.nl en wij nemen zo snel mogelijk contact met u op.

Tot slot

Wij verspreiden deze brief via onze gebruikelijke communicatiekanalen en via de diverse ondernemersverenigingen. Wij vragen u ook om deze brief zoveel mogelijk met elkaar te delen.

Tot slot wensen wij u veel sterkte, gezondheid en steun toe in deze moeilijke tijden.

Met vriendelijke groet,

 

David Vermorken                                                           Ariane Zwarts

Wethouder Economische Zaken                              Wethouder Sociale Zaken

Download brief. (PDF, 62 kb)