Raadscommissie Ruimte vergadert met 1,5 meter afstand en zonder publiek

Op 9 april 2020 vergadert de raadscommissie Ruimte. Vanwege de coronacrisis hebben we extra maatregelen getroffen. Alle deelnemers aan de vergadering zitten 1,5 meter uit elkaar. De publieke tribune is gesloten. Mensen die in willen spreken kunnen dat schriftelijk doen.

Wat staat er op de agenda?

Op de agenda staan onder andere ontwerp-raadsvoorstellen over het treffen van 30 km/uur-maatregelen in Rijen noord-west en het verhogen van het bedrag voor duurzaamheidsleningen.
De volledige agenda voor de vergadering staat op gilzerijen.raadsinformatie.nl

Hoe kunt u de vergadering vanuit huis volgen?

Er mag geen publiek bij deze vergadering zijn. De pers is uitgenodigd om verslag te doen van de vergadering. De vergadering is voor inwoners terug te luisteren via de website van de gemeenteraad, gilzerijen.raadsinformatie.nl, vanaf vrijdag 10 april om 14.00 uur.

Hoe kan ik schriftelijk inspreken over onderwerpen die op de agenda staan?

In alle vergaderingen kunt u gebruik maken van het spreekrecht als het gaat over de onderwerpen die op de agenda staan. Deze keer is dat een schriftelijk spreekrecht. U kunt uw tekst mailen naar griffie@gilzerijen.nl. U kunt dit doen tot donderdag 9 april 2020 12.00 uur. Teksten die de griffie na dit moment ontvangt, kunnen helaas niet meer ingebracht worden in de vergadering.

We rekenen op uw begrip in deze voor iedereen bijzondere omstandigheden.