Brief van de burgemeester

Beste inwoners van Gilze en Rijen,

In de strijd tegen het coronavirus zijn de meeste maatregelen verlengd naar 19 mei. Handen wassen, zoveel mogelijk thuisblijven, thuiswerken, afstand houden - alle maatregelen die de deskundigen ons adviseren - zijn verlengd. Wel komt er voorzichtig meer ruimte voor kinderen en jongeren.

Veel waardering

Met de corona-aanpak gaat het heel langzaam de goede kant op. Er worden nog steeds mensen in het ziekenhuis opgenomen vanwege corona, maar de aantallen gaan gestaag omlaag. Medewerkers in de zorg, vrijwilligers die zich voor andere inwoners inzetten en mantelzorgers doen hun uiterste best om iedereen de zorg te geven die zij nodig hebben. Ik heb enorm veel waardering voor uw inzet.

Stapjes zetten

Hoewel de situatie nog heel fragiel is, komt er nu voorzichtig ruimte. Ruimte die ook nodig is. Bijvoorbeeld bij ouders die hun werk moeten combineren met de schoolbegeleiding van hun kinderen. Ruimte ook voor kinderen en jongeren die hun school, sport en spel missen. Dat is de verdienste van ons allemaal: omdat we ons aan de maatregelen houden, kunnen we kleine stapjes zetten. In onze gemeente hebben veel ondernemers en bedrijven het moeilijk door de coronamaatregelen. Hopelijk ontstaat er ook snel ruimte om meer bedrijvigheid toe te staan in bijvoorbeeld de contactberoepen en de horeca.

Corona raakt ook onze gemeenschap

Helaas raakt het coronavirus ook onze gemeenschap. Mensen zijn ziek of ziek geweest. Ik wens hen een voorspoedig herstel toe. We betreuren ook het overlijden van meerdere inwoners aan de gevolgen van het coronavirus. Dat raakt me en doet me pijn. Ik wens alle nabestaanden veel sterkte toe in deze voor hen extra moeilijke tijd.

Milieustraat

In lijn met de corona-maatregelen hielden we in de afgelopen weken de milieustraat dicht. Nu de coronamaatregelen effect hebben, ontstaat er ruimte om de milieustraat medio volgende week weer te openen. Voor we open gaan, treffen we eerst maatregelen om dat veilig en verantwoord te kunnen doen. In de komende dagen volgt hierover meer informatie. Wij informeren u hierover via de gemeentelijke media.

Ook al is het soms moeilijk, houdt u aan de maatregelen. Hou vol.
Alleen samen krijgen we corona onder controle.

Met vriendelijke groet,
de burgemeester van Gilze en Rijen,

D.A. (Derk) Alssema

Download de brief hier (PDF, 45 kb) .