Corona: gemeente kiest voor stabiele subsidies voor verenigingen

In 2019 evalueerde de gemeente Gilze en Rijen het bestaande subsidiebeleid. Het was de bedoeling om aan de hand van de conclusies en aanbevelingen in 2020 het subsidiebeleid aan te passen. Op het eerste gezicht ging het vooral om technische wijzigingen, maar nu blijkt dat sommige aanpassingen wel degelijk invloed kunnen hebben op de subsidieverdeling. Het college heeft besloten om in 2020 alleen technische aanpassingen te doen die geen effect hebben op de subsidieverdeling. Andere aanpassingen op basis van de evaluatie pakken we later weer op.

“De corona-maatregelen hebben een enorme impact op onze samenleving en dus ook op onze verenigingen. Veel verenigingen missen activiteiten en inkomsten. Subsidie maakt activiteiten mogelijk. Daarom kiezen we voor stabiliteit. We doen dit jaar alleen aanpassingen die geen gevolgen hebben voor de verdeling van subsidiemiddelen over de verenigingen die jaarlijks subsidie bij de gemeente aanvragen.” vertelt wethouder David Vermorken.