Flinke onderhoudsbeurt voor gebied bergingsvijver hoek Schorsstraat/Hannie Schaftlaan

De afgelopen dagen hebben we het gebied rondom de bergingsvijver hoek Schorsstraat/Hannie Schaftlaan in Rijen een flinke onderhoudsbeurt gegeven. Dit was na de aanleg van de rondweg niet meer gebeurd. De vijver is bedoeld om tijdens en na heftige regenval regenwater op te vangen en vertraagd af te voeren zodat de riolering niet overbelast wordt.

Wat hebben we gedaan?

Het bosplantsoen hebben we uitgedund en het verruigde gras hebben we gemaaid; ook in de vijver. Hierdoor kan de vijver weer het overtollig regenwater opvangen.

Is er vooraf onderzoek gedaan?

Voordat we met de werkzaamheden begonnen hebben we onderzocht (flora- en faunascan) of dit niet schadelijk was voor beplanting en dieren. De bergingsvijver was helemaal overgroeid, waardoor de waarde en verblijfplaats voor amfibieƫn zoals kikkers, padden en salamanders terugloopt.

Waardoor is dit onderhoud niet eerder gebeurd?

Eerder dit jaar was het terrein te nat.

Wat is het voordeel van het onderhoud?

Het hoofddoel van het gebied is water tijdelijk vasthouden. Daarnaast is beplanting in de vorm van els, waterwilg en schietwilg belangrijk voor de biodiversiteit. Dit mag echter niet de overhand krijgen, omdat het gebied een waterbergende functie heeft. De oorspronkelijke inrichting met gras en kruidachtigen komt nu weer tot zijn recht. Doordat nu de waterberging goed is opgeschoond, houdt de berging ook een groter deel van het jaar water vast. Dat zijn weer gunstige omstandigheden voor amfibieƫn.