Scholen, kinderdagverblijven en gastouderopvang gesloten t/m 28 april

Het kabinet heeft besloten de sluiting van scholen, kinderdagverblijven en gastouderopvang te verlengen tot en met 28 april. Dit betekent dat uw kinderen thuis moeten blijven. Hier krijgen we veel vragen over. Hieronder vindt u de meest gestelde vragen en antwoorden.

Wanneer mag ik mijn kind naar de nood(kinder)opvang brengen?

Voor kinderen waarvan beide ouders in cruciale beroepsgroepen werken is er noodopvang, waardoor zij zelf naar hun werk kunnen gaan. De maatschappij heeft deze mensen op dit moment hard nodig. Denk hierbij aan beroepsgroepen als de zorg, onderwijs, politie, openbaar vervoer en brandweer. Deze noodopvang vindt plaats op de eigen school en/of het kinderdagverblijf. Deze opvang is zonder extra kosten. Wij vragen ouderparen waarvan één van beide ouders in de cruciale beroepsgroep werkt om zo veel mogelijk zelf opvang te regelen.
Als dat niet lukt, kunt u een beroep doen op de noodopvang. De noodopvang kan dan kijken of er voldoende plaats is om uw kind toch verantwoord te ontvangen. Dit kan van dag tot dag verschillen.

Lukt u het niet om uw kind(eren) te brengen? Geef het door aan de opvang!

Wanneer u werkt in een cruciale beroepsgroep en een plek reserveert, wordt deze speciaal voor u vrijgehouden. Wij gaan er van uit dat u komt. Mocht het door omstandigheden toch niet lukken? Dan vragen wij aan u om dat door te geven aan de opvang. Op deze manier kunnen we ervoor blijven zorgen dat de noodopvang beschikbaar blijft voor degene die het zo hard nodig hebben. Een overzicht op welke locaties in de gemeente Gilze en Rijen de noodopvang is georganiseerd, vindt u hier.

Mijn kind blijft vanaf 16 maart verplicht thuis. Moet ik wel blijven betalen voor opvang?

Ja, ook als u uw kind tijdelijk niet naar de opvang kan brengen, moet u de rekening betalen. Het recht op kinderopvangtoeslag blijft hiermee doorlopen. Ook blijft de vertrouwde plek voor uw kind(eren) op de kinderopvanglocatie behouden voor wanneer alles weer ‘normaal’ wordt. Ouders met kinderopvangtoeslag die hun kind(eren) vanwege de coronacrisis tijdelijk niet naar de kinderopvang of BSO kunnen brengen, maar wel de rekening hebben betaald, krijgen hun te veel betaalde eigen bijdrage terug.

Krijg ik de kosten (eigen bijdrage) terug nu ik mijn kind niet naar de opvang kan brengen?

Ja. Ouders met Kinderopvangtoeslag die hun kind(eren) vanwege de coronacrisis tijdelijk niet naar de kinderopvang (inclusief gastouderopvang) kunnen brengen moeten eerst wel de volledige rekening betalen. Zij behouden kinderopvangtoeslag en worden gecompenseerd voor de eigen bijdrage. Dit loopt via de houders/gastouderbureaus, die hiervoor een compensatie van het Rijk krijgen. Zie ook de brief van staatssecretaris Van Ark aan de Tweede Kamer.

Heeft u een vraag?

Veelgestelde vragen van ouders over de maatregelen tegen het coronavirus en kinderopvang vindt u op de website van de Rijksoverheid.

Uw vraag nog niet beantwoord?

Als uw vraag nog niet beantwoord is, kunt u contact opnemen met Cora den Besten. Bereikbaar op telefoonnummer: 088 – 38 21 135.