Gebiedsvisie Stationsomgeving Rijen: station verbindt spoor en dorpslint

Het college heeft de Gebiedsvisie Stationsomgeving Rijen vrijgegeven voor besluitvorming. De gebiedsvisie geeft een wensbeeld van het toekomstige stationsgebied en omgeving. Het station als knooppunt tussen spoor en dorpslint staat centraal in deze gebiedsvisie.

In de voorbereiding hebben we inwoners, ondernemers en gemeenteraad gevraagd om een reactie. Het college vraagt de gemeenteraad om de opgestelde gebiedsvisie vast te stellen en zo vooraf richting geven aan het op te stellen bestemmingsplan.

“Mede dankzij alle reacties hebben we een gebiedsvisie gemaakt die aangeeft hoe je van de stationsomgeving een voor iedereen aantrekkelijk gebied kunt maken. Een omgeving die past bij ons mooie dorp Rijen en een omgeving die de wijken aan beide zijden van het spoor met elkaar verbindt”, aldus wethouder Sandra Diepstraten.

De gebiedsvisie geeft ook richting aan de invulling van het gebied waar nu de huizen staan die weg moeten voor de aanleg van de onderdoorgang. De gebiedsvisie schetst een beeld van wonen in het groen. De Julianastraat maakt onderdeel uit van het dorpslint en krijgt in de gebiedsvisie een laankarakter. “Dit gebied sluit aan op Rijen Zuid, waar Leystromen bezig is met plannen voor wijkvernieuwing. Daarvoor geldt dat heel deze wijk straks bos, station en centrum met elkaar verbindt”, vertelt wethouder Diepstraten.

De gemeente ontving ook veel reacties en suggesties over de verkeersveiligheid in de nieuwe stationsomgeving. Dit is een inrichtingsvraagstuk dat de gemeente in het project inrichting stationsgebied uitwerkt. Alle ontvangen reacties en suggesties over de verkeersveiligheid nemen we dan mee.

De gemeenteraad behandelt in de commissievergadering van 12 mei en in de raadsvergadering van 4 juni 2020 de gebiedsvisie.