Komst Fietsallee leidt tot afsluiting wegen en zandpaden

Met de komst van de Fietsallee, het 11 kilometer lange fietspad door de bossen van Chaam en Gilze, hebben we ook de bereikbaarheid van het gebied aangepast. Dit betekent dat verschillende wegen en zandpaden in het Ulvenhoutse Bos en de Chaamse Bossen niet langer open zijn voor gemotoriseerd verkeer. Dit draagt bij aan de verbetering van de verkeersveiligheid. Ook het sluipverkeer neemt zo af en het gebied is dan minder aantrekkelijk voor illegale activiteiten. Ook verhogen we hiermee de rust en dus natuurwaarden van het bos.

We namen dit besluit in nauw overleg met terreineigenaar Staatsbosbeheer. Het gaat om de Chaamsedreef, Royaaldreef (tussen Woestenbergseweg en Camping Schouteveld), Schouteveld, Zandstraat/Valkenburgseweg, Burgtsebaantje (bij waterwinlocatie) en Putvenweg (tussen Wildertstraat en Camping Buitenlust).

Campings en parkeerplaatsen

Omdat de parkeerplaats bij de Eiken Mik niet langer bereikbaar is, is die tijdelijk verplaatst naar de Chaamsedreef. De parkeerplaats bij de Chaamseweide is voortaan bereikbaar via een nieuwe toegangsweg aan de Alphensebaan. Camping Buitenlust (Alphen) is bereikbaar via de Fransebaan en de Huisdreef. Camping Schouteveld (Gilze) blijft via de Royaaldreef bereikbaar, maar alleen voor gasten van de camping. De meeste wegen sluiten we af met slagbomen. Met borden geven we de nieuwe situatie aan.