Gemeente legt bluswatervoorzieningen aan

Op het Raadhuisplein in Rijen is deze week één van de 35 nieuwe bluswatervoorzieningen in de gemeente aangelegd. De gemeenteraad van Gilze en Rijen heeft eind 2019 geld vrijgemaakt voor de aanleg van deze bluswatervoorzieningen. Samen met Brabant Water willen we zo min mogelijk drinkwater verspillen. Daarom zorgen we voor nieuwe bluswatervoorzieningen in de gemeente die gebruik maken van grondwater. De plaatsen zijn in goed overleg met de brandweer en de veiligheidsregio gekozen. Ze liggen in de dorpen én het buitengebied. In 2024 hebben we alle bluswatervoorzieningen aangelegd.

De aanleg op het Raadhuisplein combineren we met de werkzaamheden aan het plein die tot en met deze maand duren. Iedere put wordt op maat gemaakt op basis van de grondwaterstand ter plaatse. Onder het Raadhuisplein zit het grondwater ongeveer 90 meter diep. De nieuwe bluswaterput heeft een capaciteit van 90 m3 per uur aan bluswater.

We doen dit ook om in de toekomst over voldoende bluswater te beschikken. Brabant Water vervangt de komende jaren de drinkwaterleidingen in de gemeente. In veel gevallen worden de leidingen smaller om een betere kwaliteit drinkwater te blijven behouden. Door deze smallere leidingen is het niet mogelijk om overal brandkranen te plaatsen of meerdere brandkranen op dezelfde waterleiding aan te sluiten. De gemeente laat daarom bluswaterputten boren zodat grondwater beschikbaar is bij incidenten en bij grotere en cultuurhistorische gebouwen zoals kerken.