Gemeente werkt aan duurzaam en groen Bisschop de Vetplein in Gilze

Meer bomen, meer groen, nieuwe straatverlichting, versterken van historische elementen, nieuwe riolering met opvang van regenwater en nieuw straatmeubilair maken onderdeel uit van de plannen om het Bisschop de Vetplein in Gilze te vernieuwen. Een plan dat een werkgroep eerder aan het college presenteerde, was de basis voor de verdere uitwerking. De voorbereidingen zijn in 2019 gestart. Het voorlopige ontwerp van het vernieuwde plein brengt alles samen. 

Plein en historie versterken

Het Bisschop de Vetplein ligt in het centrum van Gilze. Op het plein is op vrijdag de weekmarkt, is er ruimte voor de horeca en is de afsluiting van carnaval in Dringersgat (Gilze). Er staat een glazen vitrine met een 1000 jaar oude houten waterput en aan de historische vijfsprong ligt Villa Mol. “Al die elementen behouden we of versterken we in onze plannen. Ze horen bij het plein, bij Gilze en zijn historie”, legt wethouder Aletta van der Veen (Openbare Ruimte) uit. 

Regenwater de grond in

“Niet alleen boven de grond, ook onder de grond gaan we aan de slag. De riolering onder het plein is 65 jaar oud en versleten. Die vervangen we door een riool voor vuil water en een riool voor de afvoer van regenwater. Dat laatste riool heeft als doel om meer regenwater in de grond terecht te laten komen en zo verdroging tegen te gaan.” Met een lijn-afwateringsgoot vangen we straks het regenwater op. Deze goot beeldt op het vernieuwde plein enkele historische beelden uit, zoals een graankorrel. De graankorrel staat voor de vruchtbare landbouwgrond die Gilze zijn rijke historie gaf.

Groen en toegankelijk

Op dit moment is het Bisschop de Vetplein een versteend plein met hoogteverschillen. Een deel van de stenen gebruiken we om het plein opnieuw in te richten. Het voorlopig ontwerp laat zien dat het plein straks geen hoogteverschillen meer kent en, meer bomen en meer plantsoen krijgt. Het groen moet ook zorgen voor een verbinding met het nabij gelegen Mollebos. “Zo willen we meer verkoeling brengen in Gilze en uitnodigen tot meer levendigheid op het plein. Zonder hoogteverschillen zorgen we er voor dat het plein ook voor iedereen beter toegankelijk is”, licht wethouder Van der Veen toe.

Voorbereiden

De wethouder vervolgt: “Met het voorlopig ontwerp ronden we een belangrijke fase in de voorbereiding af. Het geeft aan hoeveel geld we nodig hebben om het plein op te knappen en de riolering te vernieuwen. We vragen de gemeenteraad om dat geld beschikbaar te stellen. Ondertussen stemmen we het voorlopig ontwerp af met omwonenden en de werkgroep. Zo laten we ook zien wat we met hun inbreng hebben gedaan. Omdat veel mensen in Gilze het plein kennen en er gebruik van maken, volgt ook nog een inloopavond over de plannen.” Het is de bedoeling dat de voorbereidingen in het najaar zijn afgerond en de werkzaamheden aan het plein dan starten. De gemeenteraad vergadert op 9 juli over het voorlopig ontwerp en het verzoek om het geld voor de werkzaamheden beschikbaar te stellen.