Marga Klompélaan Rijen voortaan 30 km gebied

De afgelopen periode is de Marga Klompélaan in Rijen ingericht als 30 km gebied. We hebben alle kruispunten gelijkwaardig en eenduidig aangelegd en op alle kruispunten een verhoging gemaakt. Op sommige kruispunten hebben we de bochten krapper gemaakt, zodat het verkeer meer moet remmen om zo de snelheid te verlagen. Door het aanbrengen van de rups en een Kidz-zone is nu goed zichtbaar waar het speelveld ligt in de straat. Begin vorig jaar schreven we hiervoor een ontwerpwedstrijd uit.

Wethouder Sandra Diepstraten:  “Het was een lang gekoesterde wens van onder andere inwoners van de wijk Vliegende Vennen om de Marga Klompélaan in te richten als 30 km gebied.  Zo kunnen we het verkeer meer verleiden om gebruik te maken van de Mary Zeldenrustlaan en Hannie Schaftlaan. Dit zorgt voor minder voertuigbewegingen in de Marga Klompélaan zelf en de aanliggende straten. Dat maakt de wijk weer een stukje veiliger. De werkzaamheden zijn mede door de ‘lockdown’ en het weinige verkeer op de weg voorspoedig verlopen. Ik wil u graag bedanken voor uw begrip en medewerking tijdens de werkzaamheden.”