Raadsvoorstel: meer locaties voor gemeentelijke dienstverlening, gemeentebestuur verhuist naar Gilze

Het is de bedoeling dat de medewerkers van de ABG-organisatie begin 2021 verhuizen naar een kantoorpand aan de A58 bij Gilze. Dat heeft het bestuur van de ABG-organisatie besloten, omdat werken in één kantoor de efficiëntie van de organisatie vergroot. Dit besluit ligt nu voor in de gemeenteraden van Alphen-Chaam, Baarle-Nassau en Gilze en Rijen. Stemmen zij in, dan zou dit betekenen dat het overgrote deel van het gemeentehuis in Rijen leeg komt te staan. Dit roept de vraag op: wat te doen met een verouderd gemeentehuis? Het college heeft dit onderzocht en stelt de gemeenteraad voor om te kiezen voor andere huisvesting voor het gemeentebestuur, de gemeentebalie en de trouwlocatie. Het is nu aan de gemeenteraad om hier een uitspraak over te doen.

Huisvesting medewerkers

Bij de start van de ABG-organisatie hebben de drie gemeentebesturen afgesproken om na drie jaar de toekomstige huisvesting van de ambtelijke fusie-organisatie te laten onderzoeken. Met een raadsbrede motie heeft de gemeenteraad van de gemeente Gilze en Rijen gevraagd om dit onderzoek in 2019 te starten. “De uitkomsten van het onderzoek hebben geleid tot het voorgenomen besluit om de medewerkers van de ABG-organisatie op een nieuwe locatie bij elkaar te brengen. Ik vind dit een goede ontwikkeling voor onze gemeente en de medewerkers van de ABG-organisatie. Het is goed voor de dienstverlening aan onze inwoners en goed voor de medewerkers die samen werken aan de ontwikkeling van onze gemeente. Dit besluit roept ook een nieuwe vraag op: wat te doen met het verouderde gemeentehuis in Rijen?” legt wethouder David Vermorken (bedrijfsvoering) uit.

Verduurzamen kost miljoenen

Het gemeentehuis in Rijen is gebouwd in 1961. De laatste grote renovatie en uitbreiding is in 2000 afgerond. “Het gemeentehuis is verouderd. We hebben op dit moment energielabel F en op 1 januari 2023 is energielabel C de norm voor kantoorgebouwen. We weten inmiddels dat het gemeentehuis verduurzamen en moderniseren bijna € 7 miljoen kost. Nu het overgrote deel van het gemeentehuis leeg komt te staan, roept dit de vraag op wat de beste oplossing is voor de toekomst. Veel geld investeren om een klein deel van het gemeentehuis in gebruik te kunnen houden of kiezen voor andere huisvesting voor het gemeentebestuur, de gemeentebalie en de trouwlocatie. Het college stelt de gemeenteraad voor om te kiezen voor andere huisvesting op meerdere plekken in de gemeente”, legt wethouder Vermorken uit.

Meer locaties voor gemeentelijke dienstverlening

Als het aan het college ligt, komt er in Rijen een gemeentewinkel. Daarnaast komt er een gemeentebalie op de nieuwe locatie in Gilze. Dat betekent dat inwoners in de toekomst in beide dorpen bij de gemeente terecht zouden kunnen en dat de gemeentelijke dienstverlening in Gilze en Rijen dus uitgebreid wordt. Het voorstel is dat het gemeentebestuur meeverhuist naar de nieuwe locatie in Gilze. Daarnaast vindt het college dat er een trouwzaal in Rijen moet blijven. Als de gemeenteraad instemt met het voorstel, werkt het college dit nader uit. De milieustraat verhuist uiteraard niet en blijft op de huidige locatie aan de Parallelweg in Rijen.

Herontwikkelen op het Raadhuisplein

Als de raad instemt met het voorstel en er voor kiest om het gemeentehuis te verlaten, is de volgende vraag wat te doen met het gemeentehuis? Ook deze vraag heeft het college verkend. Het college stelt de gemeenteraad voor om in ieder geval de ruimtelijke indeling van het Raadhuisplein en de karakteristieke elementen zoals de toren van het gemeentehuis te behouden. Op basis van het besluit van de gemeenteraad volgt een verdere uitwerking later dit jaar.

Op donderdag 25 juni bespreekt de raadscommissie Middelen het voorstel om te kiezen voor een gezamenlijke huisvesting van de backoffice van de ABG-organisatie en de uitbreiding van de gemeentelijke dienstverlening. De gemeenteraad besluit hierover in principe op donderdag 9 juli. De vergaderingen zijn live in beeld en geluid te volgen via de link op https://gilzerijen.raadsinformatie.nl.