Uitreiking Koninklijke Onderscheiding aan tien inwoners van gemeente Gilze en Rijen

Op 24 april kregen elf inwoners uit onze gemeente een telefoontje van burgemeester Derk Alssema, met de mededeling dat het Zijne Majesteit Koning Willem Alexander had behaagd ze benoemen tot Lid in de Orde van Oranje-Nassau en een inwoner kreeg te horen dat hij was benoemd tot Ridder in de Orde van Oranje Nassau. Vanwege de maatregelen tegen verspreiding van het coronavirus mocht de burgemeester de versierselen die horen bij deze onderscheiding toen niet opspelden of overhandigen aan de decorandi.

Vrijdag 3 juli krijgen tien gedecoreerden een bezoek van de burgemeester waarin hij hen de onderscheiding persoonlijk overhandigde. Een deccorandus krijgt zijn onderscheiding op een later moment. De Kanselarij Der Nederlandse Orden heeft begin juni besloten dat alle onderscheidingen op 3 juli moeten worden overhandigd. Opspelden zoals gebruikelijk mag niet.

De uitreiking was waar mogelijk bij de decorandi thuis of op een, door decorandi gekozen,  locatie in de gemeente.

Lid in de Orde van Oranje-Nassau:

Uit Gilze:

  • Mevrouw A.M.T. (Maaike) Riemslag,
  • Mevrouw C.E.T.M. (Rieneke) Jacobs-Jansen,
  • De heer P.J.M. (Peter) Wientjens,
  • Heer J.W.M. (Jan) Michielsen.

Uit Molenschot:

  • Mevrouw P.J.M.A. (Els) Boemaars-Bogmans,
  • Heer G.C.J. (Joppe) Leenaars.

Uit Rijen:

  • De heer H. (Henk) Demoet,
  • De heer H.A.C. (Harry) van Dongen,
  • Mevrouw A.C.M. (Anny) Louws-Wouters.

Ridder in de Orde van Oranje-Nassau:

Uit Rijen:

  • De heer H.J.H. (Berry) van Nistelrooij.

In de bijlage (PDF, 238 kb)  de lijst met verdiensten van de decorandi.