Ontwikkelingen Centrumplan Gilze

Wij hopen dat u een goede zomervakantie heeft gehad en dat u in goede gezondheid verkeert. Met dit bericht willen wij u informeren over wat er de afgelopen periode is gebeurd rond het Centrumplan Gilze en wat er de komende periode gaat gebeuren.

Wat is er gebeurd?

  • Op 24 juni was de feestelijke ondertekening van de overeenkomsten tussen de gemeente, de projectontwikkelaar Alphons Coolen en de familie Hapers.
  • In de zomervakantie is het bouwterrein opgeschoond door de projectontwikkelaar. Daarnaast is het hekwerk rondom het bouwterrein geplaatst.

Wat gaat er de komende periode gebeuren?

  • Aanstaande week (week 37) starten we met de sloop van de restanten van begane grond vloeren/ kelders/ funderingen (restanten garagebedrijf en melkfabriek) welke nog aanwezig zijn op het terrein. Deze sloopwerkzaamheden duren ongeveer tot eind week 41. Het puin wordt op het bouwterrein in kleine stukken gebroken en uiteindelijk duurzaam hergebruikt in het plangebied. Tot die tijd blijft het in depot staan op het terrein. Een aantal woningen blijven nog staan en worden naar verwachting begin 2021 gesloopt. U kunt enige overlast ervaren tijdens de sloopwerkzaamheden. Wij zullen proberen dit tot een minimum te beperken en hopen hiervoor op uw begrip.
  • Op 10 oktober organiseert de projectontwikkelaar een startverkoop dag. Nadere informatie over de exacte locatie, tijd en de organisatie hiervan i.v.m. de Coronamaatregelen worden op korte termijn gecommuniceerd.
  • Eind september wordt de focusgroep weer bij elkaar geroepen om terug te kijken op hun bijdrage en hun toekomstige rol te bespreken. De leden van de focusgroep ontvangen hiervoor nog een persoonlijke uitnodiging.

Heeft u vragen over het project Centrumplan Gilze?

  • Neem voor vragen over de bouwvoorbereidingswerkzaamheden en uitvoering contact op met de projectleider van de ontwikkelaar, Coen Klijsen (c.klijsen@lavertuur.nl).
  • Voor overige vragen over het Centrumplan Gilze kunt u contact opnemen met de projecteider van de gemeente, Peter Rutgers (peterrutgers@abg.nl) of via het secretariaat projecten (secretariaatprojecten@abg.nl).

U kunt ook alle actuele informatie over het Centrumplan Gilze vinden op onze website: www.gilzerijen.nl/centrumplangilze.