Tijdelijke aanpassing dienstverlening buitendienst

Ook wij hebben te kampen met personeelsuitval als gevolg van de voorzorgsmaatregelen rondom het coronavirus. Daardoor hebben we te maken met onderbezetting bij de buitendienst. We doen er alles aan om onze dagelijkse dienstverlening op noodzakelijke onderdelen door te laten gaan.

Onze prioriteit ligt daarbij bij de afvalinzameling, openstelling milieustraat en snel verhelpen van storingen aan het riool.

Andere zaken, zoals het plaatsen van de bladkorven en de reactietijd op verzoeken of meldingen duren wat langer dan gebruikelijk. Wij vragen uw begrip hiervoor.