Ontwerp Saneringsprogramma Nieuwstraat’ in Gilze ter inzage

Het college maakt bekend dat, op grond van artikel 89 van de Wet geluidhinder en afdeling 3.4 van de Algemene wet bestuursrecht, het ontwerp Saneringsprogramma Nieuwstraat te Gilze ter inzage ligt.

Dit saneringsprogramma heeft betrekking op saneringswoningen aan de Nieuwstraat. Deze saneringswoningen staan al lange tijd bloot aan een hoge geluidbelasting vanwege deze weg. De woningen vallen onder de saneringsregeling van de Wet geluidhinder.

U kunt tot en met 29 december 2020 zienswijzen indienen op het ontwerp Saneringsprogramma. Lees hier hoe u dat kunt doen.