Proef gescheiden afvalbakken winkelcentrum De Laverije Rijen

Deze week starten we een proef met gescheiden afvalbakken. Twee bakken staan bij de in- en uitgang van winkelcentrum Laverije en een op het Wilhelminaplein.

De afvalbakken bieden de mogelijkheid om restafval en PMD (plastic flesjes, blikjes en drankverpakkingen) te scheiden. Dit is duidelijk aangegeven op de bak. Door gescheiden in te zamelen kunnen we de bruikbare grondstoffen uit het PMD-afval halen. Met deze grondstoffen kunnen we weer nieuwe producten maken.

Gooi uw afval niet op straat, maar gebruik de afvalbakken op de juiste manier. Wij kijken of het afval inderdaad gescheiden wordt ingeleverd, of de plaats van de afvalbakken goed is, en of er minder zwerfafval is rondom het winkelcentrum De Laverije. Heeft u tips of ervaringen over het gebruik van de bakken? Stuur een e-mail aan martineniks@abg.nl.

De proef gescheiden afvalbakken is een van de maatregelen die op de uitvoeringsagenda zwerfafval staan. Alleen als we samen de schouders eronder zetten, kunnen we de strijd aangaan tegen zwerfafval.

U doet toch ook mee?