Reinigings- en inspectiewerkzaamheden riolering Rijen

Van 23 november tot 18 december 2020 reinigt en inspecteert de firma Vandervalk+degroot het riool in een deel van Rijen. Dat doen ze in het gebied omsloten door de Nassaulaan-Mariastraat-Hoofdstraat-Statenlaan en Mgr. Nolensstraat.

Het bedrijf informeert u vooraf per brief als zij bij u in de straat komen. Parkeer dan niet ter hoogte van de rioolputten.

De reinigings- en inspectievoertuigen staan steeds een korte tijd op dezelfde locatie. Mogelijk ontstaat er korte tijd verkeershinder. Uiteraard proberen we dit tot een minimum te beperken.

Vragen?

Hebt u vragen of ontstaat er wateroverlast? Neem dan contact op met dhr. Pols van Vandervalk+de groot via telefoonnummer 013-5313500.