Uitgangspunten en aanpak huisvesting arbeidsmigranten vastgesteld

Aanbieders van huisvesting aan arbeidsmigranten weten waar ze aan toe zijn in de gemeente Gilze en Rijen. De gemeenteraad heeft uitgangspunten vastgesteld waaraan deze huisvesting moet voldoen. We vragen aan bestaande aanbieders om zich te houden aan de uitgangspunten. De uitgangspunten maken onderdeel uit van de aanpak om tot 2022 ruim 260 arbeidsmigranten te huisvesten. Het college gaat aanbieders binnenkort uitnodigen om met plannen te komen. De aanpak moet voorkomen dat arbeidsmigranten woningzoekenden verdringen op de woningmarkt.

“In de regio Midden-Brabant hebben we afspraken gemaakt over ons aandeel om het tekort aan goede huisvesting voor arbeidsmigranten op te vangen. We willen dat iedereen onder goede omstandigheden kan wonen en/of werken in onze gemeente. Daarbij verwachten we van aanbieders dat zij investeren in overleg met omwonenden. Binnenkort nodigen we aanbieders uit om met plannen te komen.” aldus wethouder Sandra Diepstraten (huisvesting).

In de aanpak staat onder andere dat een aanbieder van tijdelijke woonruimte iedereen een eigen slaapkamer biedt, informeert over wonen in Nederland, toezicht houdt en in overleg staat met de naaste omgeving. Nieuwe aanvragen behandelen we als principe-verzoek en toetsten we aan de uitgangspunten die in de aanpak staan.

Komt een aanvraag door de eerste toets van het college, dan gaat de aanbieder met de omgeving in gesprek over de plannen. De uitkomsten van deze omgevingsdialoog neemt het college mee in de definitieve besluitvorming. “Het laatste wat we willen is dat mensen worden verrast door plannen van mogelijk nieuwe buren. Een gesprek vooraf voorkomt dat, biedt omwonenden de gelegenheid om kennis te maken en met de aanbieder in gesprek te gaan over de plannen.” licht wethouder Sandra Diepstraten toe.