Gemeente treft maatregelen om kans op wateroverlast in Rijen Noord Oost te beperken

Afgelopen zomer is de wijk Rijen Noord Oost getroffen door wateroverlast van extreme regenbuien. Om deze overlast op korte termijn te verminderen start de gemeente met het treffen van korte termijn maatregelen. Hiervoor is extra budget beschikbaar gesteld.

De wijk Rijen Noord Oost stond al op de planning voor een herinrichting, vanwege wortelopdruk. Hierbij nemen we nu de maatregelen door wateroverlast mee; voor de korte –en voor de lange termijn. De herinrichting van de wijk doen we samen met de bewoners en inmiddels zijn we hiermee gestart. Meer informatie over de herinrichting vindt u op onze website: leefjeomgeving.nl/rijen-noordoost.

Wat gaan we precies doen?

Om de wateroverlast bij extreme buien in Rijen Noord Oost op korte termijn te verminderen passen we in een aantal straten de verharding aan. Ook wordt in de groenstrook aan het noordoosten van de wijk een verlaging in het maaiveld gegraven. Op deze manier proberen we, bij extreme regenbuien, het water af te voeren naar de beek en het (lagergelegen) achterliggende gebied. Het uiteindelijke doel is om in deze situaties de hoogte van het water op straat omlaag te krijgen, zodat de overlast en schades voor bewoners beperkt is. 

Wat betekenen de werkzaamheden voor mij?

In de loop van februari gaan we starten met de werkzaamheden. Dit betekent dat straten open gegraven worden en dat uw woning tijdelijk minder goed bereikbaar is. De totale werkzaamheden nemen een aantal weken in beslag. Voordat we beginnen ontvangen omwonenden van de werkzaamheden van ons een brief met alle informatie hierover.