Gratis nestkastjes en tuinplanten voor inwoners van wijken in Rijen en in Gilze

Vanaf nu kunnen inwoners in het centrum van Gilze en de oostzijde van Rijen gratis beplanting  en nestkasten bestellen voor de eigen voor- of achtertuin. Dit gratis aanbod is mogelijk dankzij het project Natuur in de Wijk. Het project heeft als doel om samen te zorgen voor meer biodiversiteit in de gemeente. Eerder maakten we al bekend dat het Centrumplan Gilze Parkdeel onderdeel is van het project. Naar een idee van kunstenaar Jan van IJzendoorn wordt daar de openbare ruimte ingericht als parklandschap.

Groener en aantrekkelijker

Wethouder Aletta van der Veen: “we zijn blij met het project Natuur in de wijk.

Deze regeling zorgt ervoor dat tuinen en de openbare ruimte groener zijn en aantrekkelijker voor vogels en insecten om te verblijven. Tegelijkertijd draagt het bij aan het tegengaan van de klimaatverandering die ook in Gilze en Rijen steeds meer voelbaar is.”

Welke wijken doen mee?

In Rijen gaat het om de oostzijde van Rijen. Dat is het gebied tussen de Mary Zeldenrustlaan, Stationsstraat, Tuinstraat/Zwarte Dijk en de Hannie Schaftlaan. In Gilze om het centrumgebied Gilze. Orbis voert het project uit samen met de provincie Noord-Brabant. Op www.natuurindewijk.nl/bestellen ziet u om welk gebied in Gilze en Rijen het precies gaat en kunt u een bestelling te plaatsen. Wees er snel bij, want op is op.

In cijfers

Natuur in de Wijk heeft als doel om meer natuur en geschikte nestplaatsen te realiseren voor soorten zoals de huismus, gierzwaluw en vleermuis.

Als het project is afgerond heeft Gilze en Rijen circa:

  • 100 nieuwe nestkasten voor de gierzwaluw;
  • 100 nieuwe vleermuiskasten;
  • 100 nieuwe bijen-/insectenhotels;
  • 5 nieuwe grote bijen-/insectenhotels;
  • 4.000 stuks nieuwe haagplantsoen en besdragende struiken;
  • 100 stuks nieuwe grote struiken en bomen;
  • 10.000 m2 ingezaaid meerjarig bijenmengsel;
  • 100 nieuwe nestkasten voor de huismus.