Gezocht: ervaringsdeskundigen om onze gemeente voor iedereen toegankelijk te maken

Hoe maak je Gilze en Rijen écht toegankelijk voor iedereen? De gemeenteraad en het college kiezen voor een aanpak waarin de inbreng van ervaringsdeskundigen centraal staat. Dat staat in de inclusieagenda 2021-2022 met de titel ‘Iedereen hoort erbij, iedereen doet mee!’ Deze inclusieagenda is eind 2020 vastgesteld. Inclusie gaat over het meedoen en erbij horen van mensen met een beperking.

“Als het om inclusie gaat, praten we eerst met inwoners met een beperking. Dat is het uitgangspunt. Zij zijn de ervaringsdeskundigen met bijzondere kennis en vaardigheden. Zij weten als geen ander wat er nodig is om de gemeente ook echt voor iedereen toegankelijk te maken. We hebben de inclusieagenda ook opgesteld met ervaringsdeskundigen en afgestemd met de adviesraad Sociaal Domein. Dat was zeer waardevol.” aldus wethouder Ariane Zwarts.

We roepen mensen met een beperking op om zich aan te melden voor een pool van ervaringsdeskundigen. We benaderen mensen uit de pool om mee te denken bij bijvoorbeeld nieuwbouwprojecten, verbouw van openbare ruimte en gebouwen, maar ook bij het opstellen van beleid en bij initiatieven in het sociale domein.

Iedereen die deelneemt, kan rekenen op ondersteuning. Zo bieden we aan om een training of opleiding te volgen en is het bij grotere projecten vaak mogelijk om professionele deskundigheid in te schakelen. Heb je interesse? Meld je dan bij Stefanie van Boekel. Zij is bereikbaar via 14 0161 of StefanievanBoekel@abg.nl.

“We weten dat het op veel plekken beter kan. We zetten in op een geleidelijke verbetering van de toegankelijkheid, wat inhoudt dat niet alle voorzieningen in de gemeente in 2021 meteen volledig toegankelijk zijn. Wel houden we bij nieuw beleid direct rekening met de positie van mensen met een beperking. Bij de ontwikkeling van nieuwe initiatieven, gebouwen, straten of nieuw beleid is het uitgangspunt: we maken het voor iedereen, dus moet het ook voor iedereen toegankelijk zijn.” vertelt wethouder Ariane Zwarts.