Start werkzaamheden korte termijn maatregelen wateroverlast Rijen Noord Oost

Binnenkort start aannemer Gebr. De Leeuw BV met de werkzaamheden om de wateroverlast bij extreme buien in Rijen Noord Oost te verminderen.

Wanneer gaan we beginnen?

Op maandag 1 februari beginnen we met de werkzaamheden. Eind maart 2021 zijn de werkzaamheden als het goed is klaar. Bij het uitvoeren van de werkzaamheden zijn we sterk afhankelijk van het weer. In de carnavalsweek (15 t/m 21 februari) werkt de aannemer niet.

Wat gaan we doen?

We passen het wegprofiel aan in een deel van de Zaaren en de Sporkt. Tussen de Sporkt en de beek ligt een groenstrook die we afgraven richting de beek. Zo maken we in de wijk als het ware een tijdelijke afvoer richting de beek en het achterliggende gebied aan de oostzijde van de wijk. Deze maatregelen zorgen ervoor dat het water snel de wijk uitstroomt. Het water hoopt zich dan niet op in de wijk.

Overlast door werkzaamheden

Wij zorgen ervoor dat u zo weinig mogelijk overlast heeft van de werkzaamheden. Helaas is enige overlast niet te voorkomen. Wij vragen hiervoor uw begrip. Uw straat blijft tijdens de werkzaamheden zoveel mogelijk normaal bereikbaar. Als de weg is opgebroken, kunt u met de auto uw woning tijdelijk niet bereiken.

Parkeren

Wij vragen u vriendelijk om met ingang van maandag 1 februari vanaf 07:00 uur uw auto buiten het werkgebied te parkeren. Het werkgebied is het weggedeelte waar de aannemer de werkzaamheden uitvoert. De aannemer geeft het werkgebied ter plekke aan met verkeersborden en wegafzettingen.

Huisvuil

Wij vragen u om uw huisvuil aan te bieden buiten de werkvakken. Daar legen we uw containers. Na het legen van uw container kunt u uw container weer ophalen op de plaats waar u deze heeft weggezet. Bent u slecht ter been? Dan kunt u uw container op de normale plaats aanbieden. De aannemer zorgt dat de containers daar komen waar de vuilnisauto ze kan legen. Daarna brengen zij de containers weer terug.

Vragen?

Heeft u een vraag over de uitvoering? Neem dan contact op met Gerben Gerrits. Hij begeleidt de uitvoering namens de gemeente. U kunt hem bellen op telefoonnummer 06-20496398 of hem een mail sturen: gerbengerrits@abg.nl. De contactpersoon namens de aannemer is John Knaap. U kunt hem bellen op telefoonnummer 06-10513432 of hem een mail sturen: John@gebrdeleeuw.nl. Ook kunt u altijd onze website bezoeken voor meer informatie.