Bestrijding eikenprocessierups: beplanting zorgt voor gunstige omstandigheden voor natuurlijke vijanden

Struikjes in het zand.

We zetten in op natuurlijke bestrijding van de eikenprocessierups. Dat doen we onder andere door de beplanting aan te passen. Dit zorgt voor gunstige omstandigheden voor de natuurlijke vijanden van de eikenprocessierups. In 2020 hebben we hiervoor enkele plaatsen ingericht: de hoek Flaassendijk/Mosstraat in Rijen, Groenstraat in Molenschot en de Schaapsdijk in Gilze. Daarnaast hebben we bij de ingang AZC Prinsenbosch en bij de Bavelseweg/Omloop een bloemrijk mengsel ingezaaid.

Zaaien, planten en mezenkasten ophangen

De locatie Flaassendijk/Mosstraat hebben we afgelopen voorjaar al ingezaaid. Het bosplantsoen is aangeplant door de Groene Brigade van de NLGR. Ze plantten onder andere eenstijlige meidoorn, vlierbes, lijsterbes, sleedoorn, bezembrem en liguster. De Groenstraat en Schaapsdijk hebben we deze winter beplant. De bermen maaien we vanaf nu minder vaak, zodat natuurlijke vijanden er in kunnen huizen. Daarnaast heeft de Groene Brigade op deze en andere plekken meer dan 500 broedkasten opgehangen voor de mezen.