Digitale bijeenkomst Handreiking zon druk bezocht

Fruit telen onder dak van zonnepanelen

Op 16 februari hebben we met 90 inwoners van onze gemeente gesproken over de handreiking zon. Deze maakt onderdeel uit van onze ambitie om minder CO2 uit te stoten en meer duurzame energie op te wekken. Vanwege de coronamaatregelen vond de avond online plaats.

Als gemeente hebben we de ambitie om ervoor te zorgen dat we in 2030 49% minder CO² uitstoten dan in 1990. Ook ligt er een opgave vanuit het Rijk om samen met regionale partners duurzame energie op te wekken. Om op deze vraagstukken te kunnen reageren, denken we na over de opwek van duurzame energie op ons grondgebied en bepalen we samen met onze inwoners hoe we tegen de ontwikkeling van duurzame energie aankijken.

In de handreiking zon bepalen we waar en onder welke randvoorwaarden in onze gemeenten we mogelijkheden zien voor het opwekken van duurzame energie. Het opstellen van de handreiking doen we als gemeente niet alleen. We spreken hiervoor met verschillende belanghebbenden. Daarbij is ook de input van inwoners uit de gemeente van belang. Om de ideeën van inwoners mee te nemen in het proces naar de handreiking hebben we de digitale bijeenkomst georganiseerd. zo’n 100inwoners sloten aan bij de bijeenkomst en dachten mee over de invulling van de handreiking zon.

Tijdens de informatieavond hebben inwoners kunnen reageren op stellingen en vragen. Zo spraken we over de prioritering van randvoorwaarden bij grootschalige zonneprojecten. Vinden inwoners koppelkansen, landschappelijke inpassing, participatiemogelijkheden, draagvlak of financiële bijdrage belangrijk? En gaven inwoners antwoord op stellingen als: ‘We willen toekomstige lokale initiatieven voorrang geven boven initiatieven van buitenaf. Wat zijn hierbij mogelijke spelregels?’.

Kon u niet bij de online informatieavond zijn, maar wilt u wel graag nog uw mening geven? U kunt tot 24 februari uw mening achterlaten.