Natuur in de wijk: veel extra planten, struiken, bomen en nestkastjes

Foto: persoon neemt plant aan van andere persoon

Deze week bezorgt Orbis de planten van het project Natuur in de Wijk. Vanaf eind vorig jaar konden inwoners in het centrum van Gilze en de oostzijde van Rijen zich inschrijven voor gratis beplanting en nestkasten. Met deze beplanting verbetert het leefgebied voor vogels en andere dieren binnen de bebouwde kom van onze gemeente. Daarnaast draagt het bij aan het tegengaan van de klimaatverandering die ook in Gilze en Rijen steeds meer voelbaar is. Orbis voert het project uit in samenwerking met de provincie Noord-Brabant.

6500 extra planten zorgen voor verbetering leefgebied vogels

Deze week zijn er bijna 4800 planten bezorgd. Denk aan haagplantsoen en besdragende struiken, grote struiken en bomen. In het najaar bezorgt Orbis de resterende beplanting. In totaal is onze gemeente straks 6500 planten rijker. Naast planten konden bewoners ook nestkasten aanvragen voor de gierzwaluw, vleermuizen en huismussen. Ook hier is gebruik van gemaakt. Er hangen straks 400 extra nestkasten. De heer Balkenende uit Rijen is blij met de planten. “Dit project is een mooi initiatief voor (verdere) vergroening van mijn tuin.”

Volgend schooljaar geeft Orbis gastlessen op een aantal scholen.