Bedrijfsverhuizing in Rijen biedt kansen voor ontwikkelen nieuwe woonbuurt

Sfeerimpressie patio’s en grondgebonden woningen.

De Bunte Vastgoed Zuid B.V. werkt aan een plan voor de bouw van ongeveer. 35 woningen op de locatie van Kin Installatietechniek aan de Rector Buijselstraat in Rijen. Kin Installatietechniek verhuist naar een andere locatie. Op 1 maart ondertekende de ontwikkelaar een overeenkomst met de gemeente. Het ontwerpbestemmingsplan komt vanaf 2 maart ter inzage.

“De ontwikkelaar heeft voor deze locatie een mooi plan gemaakt, dat aansluit op de woonbehoefte in Rijen. Veel inwoners willen iets anders, maar dat is er op dit moment niet. Dit plan speelt daarop in”, vertelt wethouder Sandra Diepstraten (wonen). Het plan bevat de realisatie van circa tien levensloopbestendige patiowoningen, zeven eengezinswoningen en achttien appartementen van circa 70 tot 90 m2. Het ontwerpbestemmingsplan biedt de mogelijkheid om ook bij de exacte invulling van het plangebied in te spelen op de actuele vraag in de woningmarkt. Parkeren door de bewoners gebeurt straks op eigen terrein. Daarnaast voorziet het plan in een duurzame inrichting van de openbare ruimte.

Ontwikkelaar De Bunte Vastgoed Zuid B.V. merkt nu al dat er vraag is naar de nieuwe woningen. “Niet alleen door de omgeving, maar ook door mensen die op zoek zijn naar een nieuwe woning worden onze plannen positief ontvangen. Dat merkten we bijvoorbeeld tijdens de omgevingsdialoog die we gevoerd hebben. Belangstellenden verwachten we op zijn vroegst eind dit jaar meer te kunnen vertellen over de koopmogelijkheden. Eerst moet het bestemmingsplan definitief zijn vastgesteld.” vertelt Jannes Pekaar van De Bunte.

De gemeente legt het ontwerpbestemmingsplan vanaf 2 maart voor zes weken ter inzage. Uiteindelijk is het aan de gemeenteraad om het bestemmingsplan vast te stellen.