Gemeente gebruikt uitkomsten burgerpeiling om dienstverlening verder te verbeteren

foto van hand met compost, 4 margrieten, rekensom, been en estafettestok, oudere man in stoel, man ernaast met megafoon, emoji icoontjes gezichten

In opdracht van de gemeente Gilze en Rijen hield onderzoeksbureau Het PON & Telos een burgerpeiling. De burgerpeiling was via een vragenlijst uitgezet onder ruim 3.000 inwoners van onze gemeente. 670 inwoners deden mee aan de burgerpeiling. De resultaten zijn bekend. Met een gemiddelde van 6,7 scoort de gemeente een ruime voldoende; een score die overeen komt met de gemiddelde score van andere gemeenten van dezelfde grootte in Nederland.

“De burgerpeiling vormt voor het college het vertrekpunt om de gemeentelijke dienstverlening verder te verbeteren. We zijn blij met de reacties die we terugkregen van onze inwoners. Zij geven ons een duidelijk beeld van de leefbaarheid in onze gemeente”, vertelt wethouder David Vermorken (dienstverlening).

In de burgerpeiling stonden vier thema’s centraal: woon- en leefklimaat, relatie inwoner-gemeente, gemeentelijke dienstverlening en zorg en welzijn. De burgerpeiling vroeg inwoners naar hun mening over de zorg voor de woon- en leefomgeving, het betrekken door en samenwerken met de gemeente en de mogelijkheden om volwaardig deel te nemen aan het maatschappelijk leven.

Wethouder David Vermorken hierover: “Uit de burgerpeiling blijkt dat we scoren zoals vergelijkbare gemeenten. Een aantal signalen kunnen we direct oppakken en gebruiken om onze dienstverlening in de komende maanden verder te verbeteren, bijvoorbeeld duidelijk taalgebruik in onze brieven. En als we nieuw beleid maken of beleid aanpassen, kunnen we putten uit de resultaten van de burgerpeiling.”

Alle resultaten van de burgerpeiling kunt u terugvinden op onze website en op waarstaatjegemeente.nl. In 2022 herhalen we de burgerpeiling om te meten hoe inwoners de verbetering van de dienstverlening ervaren.