Ondersteuning provincie of cultuurfonds bij groene initiatieven

Bij op bloem

De provincie ondersteunt groene initiatieven. Het cultuurfonds ondersteunt projecten gericht op versterking van waternatuur.

Provincie Noord-Brabant

Wilt u een bijenlint aanleggen, een bloemenstrook in de straat of een vlindertuin? Of hebt u een ander idee om uw woonomgeving groener te maken? De provincie Noord-Brabant kan u daarbij begeleiden. Vul de quickscan in of meld u aan voor een van de online workshops. Gaat u ook geld inzamelen? Dan maakt u kans op een bijdrage tot 5000 euro van de provincie Noord-Brabant. Kijk voor meer informatie op www.crowdfundingvoornatuur.nl.

Subsidie cultuurfonds

Hebt u een project gericht op versterking van waternatuur? Zoals bijvoorbeeld voor het onderhoud of verbeteren van groen in relatie tot water in de buurt of het stimuleren van een waterberging?

Dan kunt u misschien een bijdrage krijgen uit het cultuurfonds. Kijk op www.cultuurfonds.nl voor meer informatie.