Ontwerpbestemmingsplan ‘Tussen de Leijen’ in Rijen komt ter inzage

Plattegrond Tussen de Leijen

Het college legt het ontwerpbestemmingsplan ‘Tussen de Leijen’ in Rijen binnenkort ter inzage. Het bestemmingsplan maakt de bouw van maximaal 375 woningen mogelijk. Het  college sluit een bouwclaimovereenkomst voor een integrale planontwikkeling met Leystromen en Ballast Nedam Development. Ook werken we aan een groenplan. Dit groenplan geeft aan hoe we  het groene en duurzame karakter van de openbare ruimte in de wijk invullen

“Voor het groenplan kregen we tijdens eerdere bewonersbijeenkomsten al goede suggesties mee. Zodra het plan in concept gereed is, nodigen we belangstellenden uit om bij te praten en te laten zien wat we met alle suggesties hebben gedaan” vertelt wethouder Sandra Diepstraten. Het groenplan geeft ook aan hoe we omgaan met de waterhuishouding in de wijk. In beken en vijvers vangen we regenwater op en voeren we het af.

Nieuwe en duurzame woonwijk

De nieuwe en duurzame woonwijk ‘Tussen de Leijen’ komt in het gebied tussen de Hannie Schaftlaan, Zwarte Dijk en de Mosstraat. De wijk sluit daarmee aan op de bestaande woningbouw aan het Sporkt, Breebroek en de Wouwerbroek. De gemeente, Leystromen en Ballast Nedam nemen samen de ontwikkeling van de nieuwe wijk in Rijen op zich. Binnenkort sluiten we ook een overeenkomst over deze gezamenlijke ontwikkeling. Leystromen zorgt voor circa 40 huurwoningen in het gebied. Ballast Nedam tekent voor de bouw van circa 80 woningen.

“We hebben afgesproken dat we samen blijven optrekken, zodat de wijk ook een gemeenschappelijke uitstraling krijgt, zo veel mogelijk energieneutraal wordt gebouwd en huur- en koopwoningen verspreid over de wijk worden gebouwd.” licht wethouder Sandra Diepstraten toe.

Ter inzage

Het ontwerpbestemmingsplan ‘Tussen de Leijen’ in Rijen ligt van 16 maart 2021 tot en met 26 april 2021 ter inzage. U kunt het plan bekijken via www.ruimtelijkeplannen.nl.