Werkzaamheden paden en grasvelden centrumplan Gilze parkdeel starten op 22 maart 2021

Kaart met waar de gemeente paden gaat aanleggen

De komende weken krijgt een deel van de inrichting van Centrumplan Gilze Parkdeel definitief vorm. Vanaf maandag 22 maart leggen we de paden en grasvelden in het parkdeel aan. Ook komen er zogenaamde bruggetjes om de paden goed aan te laten sluiten op de Heuvelstraat en de wortels van de bomen te beschermen.

Dit is de planning

Dit is de globale planning van week tot week:

  • Vanaf maandag 22 maart: voorbereidende werkzaamheden en plaatsen bruggen (nummer 2 en 3 op tekening), fundering aanbrengen voor het nog aan te leggen pad (nummer 3 op de tekening);
  • Vanaf maandag 29 maart: opbreken oude bovenlagen paden en plaatsen banden voor het nieuwe pad (nummer 3 op de tekening);
  • Vanaf dinsdag 6 april: aanbrengen asfalt en coating op de paden, frezen grasveld, egaliseren, verwijderen puin en inzaaien gras. Het grasveld wordt daarna tijdelijk afgezet met een lint.

Bij slecht weer duren de werkzaamheden mogelijk langer. Het deel waar nu de tijdelijke speeltoestellen staan, wordt een grasveld. Dit maken we in orde als de nieuwe speelplek klaar is. Zo hebben de kinderen altijd speeltoestellen om op te spelen.

Heeft u vragen?

Dan kunt u contact opnemen met de projecteider van de gemeente, Peter Rutgers (peterrutgers@abg.nl) of met het secretariaat projecten (secretariaatprojecten@abg.nl).