Maatregelen tegen geluidhinder rijksweg A58 in onze gemeente bekend

Sfeerfoto

Rijkswaterstaat vermindert met het Meerjarenprogramma Geluidsanering (MJPG) de geluidhinder van rijkswegen bij woningen. In onze gemeente komen langs de A58 woningen in aanmerking voor geluidmaatregelen. Rijkswaterstaat informeert de bewoners van woningen die in aanmerking komen voor geluidsanering per brief over de voorgenomen maatregelen.

Kijk op www.rijkswaterstaat.nl voor meer informatie over de maatregelen tegen geluidhinder en een geluidmaatregelenkaart.