Ook dit jaar aandacht voor natuurlijke bestrijding eikenprocessierups

Foto rupsen

In 2020 was de overlast van de eikenprocessierups een stuk minder dan de voorgaande jaren. Het is moeilijk te voorspellen hoe groot de overlast dit jaar zal zijn. Dat is  afhankelijk van het weer. We nemen  verschillende maatregelen. We bestrijden de eikenprocessierups preventief, zorgen geleidelijk aan voor meer diversiteit in de beplanting en ook de Plantgoedactie en het project Natuur in de wijk dragen bij aan meer biodiversiteit.

Hoe gaat de preventieve bestrijding in zijn werk?

Zodra de eerste blaadjes aan de eikenbomen komen, begint een gecertificeerd bedrijf met het bestrijden van de eikenprocessierupsen. Dit is meestal eind april/begin mei. Wij gebruiken hiervoor een biologisch bestrijdingsmiddel. Dit doen we vooral binnen de kernen, in de buurt van scholen, sportparken, winkels en langs belangrijke fietsroutes. In bosplantsoen en langs natuurgebieden spuiten we niet. Ook op de plaatsen die vorig jaar natuurlijk zijn ingericht spuiten we niet. Op www.abg-boomonderhoud.nl ziet u waar dat is.

Plantgoedactie en Natuur in de Wijk

De Plantgoedactie die we elk jaar samen met de NLGR  en de Uilenwerkgroep houden, draagt bij aan de biodiversiteit en daarmee aan de bestrijding van de eikenprocessierups. Zo waren er drinkbakjes voor vogels en waren er planten te koop die natuurlijke vijanden van de eikenprocessierups aantrekken. De Plantgoedactie was een enorm succes en is  ook dit jaar helemaal uitverkocht. Dit jaar liep het project Natuur in de Wijk. Honderden nestkasten zijn opgehangen en bewoners hebben vele vierkante meters beplanting geplant in hun tuin. Ook dit draagt bij aan de bestrijding van de eikenprocessierups.

Aanplant meer verschillende soorten

Bij aanplant van nieuwe bomen of de aanleg van nieuw groen zorgen we voor meer afwisseling. Dit zorgt er voor dat de eikenprocessierupsen zich minder goed kunnen verspreiden. Een gevarieerde begroeiing trekt andere insecten en vogels aan die eikenprocessierupsen eten.

Natuurlijke bestrijding

Op vijf locaties aan de Flaassendijk, Groenstraat, Bavelseweg, ingang AZC en Schaapsdijk hebben we bes-rijke struiken aangeplant en/of bloemen ingezaaid. Op deze ingerichte locaties spuiten we niet meer. Vrijwilligers van NLGR hebben ruim 500 mezenkasten opgehangen in de hele gemeente. Hopelijk zijn er hierdoor minder eikenprocessierupsen.

Wat kan ik zelf doen?

Deze maatregelen richten zich op openbaar gebied. Natuurlijk kunt u ook in uw eigen tuin zorgen voor meer diversiteit en planten of struiken zetten die natuurlijke vijanden van de eikenprocessierups aantrekken. Ook nestkastjes ophangen voor koolmezen, boomklevers en vleermuizen kan helpen.

Waar kan ik overlast melden?

Heeft u overlast van de eikenprocessierups in de openbare ruimte, meld dit dan via de BuitenBeterapp, doe een melding www.gilzerijen.nl/overlastvandierenofplanten of bel de gemeente via tel. 14 0161.  Ondanks dat we preventief spuiten kunnen er toch nesten komen. Als u een melding maakt van overlast van de eikenprocessierups, komt een medewerker van de  gemeente kijken of wij iets kunnen doen aan de overlast. We kunnen niet alle nesten verwijderen maar maken een afweging waar de overlast het grootst en urgent is. 

Veel gestelde vragen

Op www.gilzerijen.nl/overlastvandierenofplanten hebben wij de meest gestelde vragen op een rij gezet.

Waar vind ik meer informatie over de eikenprocessierups?

Op www.rupsen.info heeft de GGD handige info gezet over met name de gezondheidsklachten die de eikenprocessierups kan veroorzaken. Voor andere informatie over de rups kunt u kijken op de website www.processierups.nu.