Pilot Regio Hart van Brabant - Jongeren met problemen kiezen zelf hun mentor: JIM

Jongere en oudere mevrouw aan tafel, met je eigen wortels groei je het mooist

Hoe kan de hulpverlening aansluiten bij iemands eigen netwerk? En voorkomen we daarmee dat een jongere uit huis wordt geplaatst en misschien zelfs dakloos wordt? Die vragen spelen in veel gemeenten. In Regio Hart van Brabant start een pilot met de JIM-aanpak. JIM staat voor Jouw Ingebrachte Mentor.

Vertrouwenspersoon

Bij de JIM-aanpak kiest een jongere zélf iemand uit zijn netwerk als mentor. Bijvoorbeeld een oma, de buurman, een tante, een vroegere leraar van de basisschool, een goede vriend. Een JIM is meer dan een buddy of een maatje. Het is een vertrouwenspersoon, iemand die meedenkt en meebeslist, die door de jongere als ondersteunend ervaren wordt, en die zij aan zij staat met de hulpverlener. De JIM-aanpak is voor jongeren simpel en prettig. Bij de JIM-aanpak is de eerste vraag: ‘Ik heb iemand nodig die jij nu al kent en vertrouwt; iemand die van het begin af aan met ons mee gaat denken wat nodig is’. In de klassieke werkwijze maakt een hulpverlener eerst zelf een analyse en een plan, en betrekt daarna pas het netwerk erbij.

Wethouder Aletta van der Veen (Jeugd): “JIM start nog voor de zomer. Volgende week trainen we de eerste medewerkers in hoe ze JIM’s het best kunnen ondersteunen en hoe we JIM’s moeten zoeken. Ik ben ervan overtuigd dat dit de jongeren en hun omgeving uiteindelijk sterker maakt. Een hulpverlener is een vreemde en wordt door zowel de jongere als het gezin vaak als bedreiging gezien. Maar een mentor die je kent en vertrouwt maakt de ondersteuning persoonlijker, efficiënter en duurzamer. De JIM-aanpak heeft zich landelijk bewezen. Het kan echt helpen om uithuisplaatsingen te voorkomen.”

Pilot Regio Hart van Brabant

Momenteel bereiden we de start van JIM voor. De pilot start voor de zomer 2021. Vier grote zorgaanbieders werken mee, en ook twee wijkteams en Jeugdbescherming Brabant. Op 7 april hebben zij dat afgesproken tijdens een bestuurlijk overleg.

Kijk voor meer informatie op de website: www.jimwerkt.nl